Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Matematik II

Dersin Kodu : BTK102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Misafir Öğretim Elemanı MURATPOLAT
Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1) İki Bilinmeyenli ve üç lineer denklem sistemlerini yok etme metodu ile çözer, çözümü grafiksel olarak ifade eder. Bir doğrunun eğimini tanımlar
2) Matris kavramını tanımlar, matris çeşitlerini öğrenir.
3) Matrislerde toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerini yapar
4) Bir noktadaki limiti, bu noktaya sağdan ve soldan yaklaşan değerle bulur.
5) Fonksiyonun bir noktadaki limiti ile bu noktadaki değeri arasındaki ilişkiyi karşılaştırır.
6) Türevin tanımını ve türev alma kurallarını öğrenir. (xn, sinx, cosx, lnx, ex gibi fonksiyonların türevlerini bilir ve kullanır.
7) Türevin fiziksel anlamda hızı, geometrik anlamda eğimi ifade ettiğini bilir, hız ve ivme ile ilgili problemler çözer.
8) Toplam, çarpım ve bölüm halindeki fonksiyonların türevini alır.
8) Toplam, çarpım ve bölüm halindeki fonksiyonların türevini alır.
9) Fonksiyonun grafiğine herhangi bir noktadaki teğet olan doğrunun eğimini ve denklemini bulur.
10) İntegral hesabının, diferansiyelin tersi olduğunu kavrar, Belirsiz integral hesabı için genel kuralları öğrenir.
11) İntegralde; değişken değiştirme ve kısmı integrasyon metodunu öğrenir, Rasyonel integralleri, basit kesirlere ayırma metodu ile hesaplar.
12) Belirli integrali tanımlar. Belirli integralin özelliklerini öğrenir, 19. Dönel cisimlerin hacmini hesaplar.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Matematiğin teknik programlar için önemini kavratarak, öğrencinin kendi programı için özellikle iyi bilmesi gereken konuların altını çizip, gerekli bilgileri verip mesleki uygulamalar yapmak, işlem yapma, yorum yapma gücünü geliştirmek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri Düz Anlatım,Problem Çözme
2 Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri Düz Anlatım,Problem Çözme
3 Limit ve Süreklilik Düz Anlatım,Problem Çözme
4 Limit ve Süreklilik Düz Anlatım,Problem Çözme
5 Türev ve Uygulamaları Düz Anlatım,Problem Çözme
6 Türev ve Uygulamaları Düz Anlatım,Problem Çözme
7 Türev ve Uygulamaları Düz Anlatım,Problem Çözme
8 Vize Vize
9 Integral ve Uygulamaları Düz Anlatım,Problem Çözme
10 Integral ve Uygulamaları Düz Anlatım,Problem Çözme
11 Integral ve Uygulamaları Düz Anlatım,Problem Çözme
12 Diferansiyel Denklemler Düz Anlatım,Problem Çözme
13 İstatistik Düz Anlatım,Problem Çözme
14 İstatistik Düz Anlatım,Problem Çözme
15 Final Final
16/17 Final Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Akdeniz, F. , Dönmez D. , Temizyürek A. , Aydın E. , Yüksel G. , Karakuş Y. Meslek Yüksekokulları İçin Temel Matematik (2003) Adana: Nobel Kitabevi
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 4
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 3
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 9 9
Toplam İş Yükü: 99
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.96
Dersin AKTS Kredisi: 4