Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Teknolojinin Bilim. İlkeleri

Dersin Kodu : BTK103

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. SERHAT SAYILMAZ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Malzemenin kimyasal reaksiyon örneklerini ve esnekliğini kavrayabilmeli.
2. Aynı düzlemdeki kuvvetleri içeren statik denge durumlarını, skaler ve vektörel büyükleri tanıyabilmeli.
3. Yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri açıklayabilmeli.
4.Enerji, iş ve gücü tanıyabilmeli.
5. Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini tanıyabilmeli.
6. Sıvılarda akış prensibini açıklayabilmeli.
7. Seri ve paralel direnç bağlı devrelerde akım, gerilim ilişkilerini tanıyabilmeli.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarını kavrayabilme, malzemeyi tanıyabilme ve deneyler yapabilme. Malzeme, statik, dinamik, enerji, iş, güç, mekanik, akışkanlar, dalga yayınımı, elektrik ve manyetizma konularında temel kuralları kavrayabilme. Yapılan çalışmalarda değişkenleri belirleme, grafikleri çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Malzeme bilgisi, korozyon ve hooke kanunu Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
2 Vektörler Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
3 Vektörler ve ağırlık merkezi Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
4 Moment Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
5 Yerdeğiştirme, ortalama hız ,ani hız, ivme ve doğrusal hareket türleri Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
6 Yerçekimi ivmesi, bağıl hız, sürtünme ve Newton un hareket kanunları Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
7 Enerji, iş ve güç Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
8 Vize
9 Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketi Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
10 Akışkanlarda basınç ve ölçümleri Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
11 Elektirik Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
12 Elektirik Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
13 Mağnetizma, doğru akım ve doğru akım enerji kaynakları Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
14 Alternatif akım ve alternatif akım kaynakları ve transformatörler Düz anlatım, Tartışma, Problem Çözme
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Yaşar A, Bilgili M, vd. (2005). Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Adana: Ç.Ü. Adana MYO Yayınları
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 3
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 2
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 2
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 102
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.08
Dersin AKTS Kredisi: 4