Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Temel Elektronik

Dersin Kodu : BTK109

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. SERHAT SAYILMAZ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Temel elektrik ve elektronik kavramlarını ve nasıl ölçüleceğini bilir ve uygular.
2.Yarıiletkenlerin yapısını, türlerini, elektriksel özelliklerini bilir .
3.Elektronikte kullanılan temel yarıiletken devre elemanlarının yapısını ve devre içinde kullanımlarını bilir ve uygular.
4.Basit R,L,C devrelerini kurar, çalışmalarını anlar ve uygulamalarını yapar.
5.Doğrultucu devrelerini kurar, çalışmalarını anlar ve uygulamalarını yapar.
6.Güç kaynağı devrelerini kurar, çalışmalarını anlar ve uygulamalarını yapar.
7.Transistörlü yükseltici ve anahtarlama devrelerini kurar, çalışmalarını anlar ve uygulamalarını yapar.
8.Sayı sistemlerini ve ikili sayı sistemleri ile işlem yapmasını öğrenir.
9.Temel kapı devrelerini çalışmalarını öğrenir ve uygular.
10.Çözümleme metodlarını öğrenir.
11.Filip-flop, Sayıcı, kaydırıcı, decoder, multiplexer devrelerinin çalışmasını öğrenir, kurar ve çalıştırır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bilgisayar donanımı için gerekli olan temel elektronik elemanlarını ve prensiplerini kavrayabilme. Temel analog elektronik devre elemanları ile oluşturulmuş devrelerin çalışmalarını kavrayabilme. Temel sayısal elektronik prensipleri ve oluşturulmuş devrelerin çalışmalarını kavrayabilme.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç ve kondansatör kavramları Düz anlatım, Tartışma
2 Bobin kavramı, elektrik ölçme cihazları Düz anlatım, Tartışma
3 Devre analizi ve yarıiletkenler, türleri ve p-n birleşimi Düz anlatım, Tartışma
4 Diyotun yapısı ve çeşitleri Düz anlatım, Tartışma
5 Transistörlerin yapısı ve çeşitleri Düz anlatım, Tartışma
6 Doğrultma Devreleri Düz anlatım, Tartışma
7 RLC Devreleri Düz anlatım, Tartışma
8 Vize
9 Güç kaynakları Düz anlatım, Tartışma
10 Transistör devreleri Düz anlatım, Tartışma
11 Sayı sistemleri ve ikili kodlar Düz anlatım, Tartışma
12 Boole cebri ve mantık elemanları ile Temel lojik kapılar ve uygulamaları Düz anlatım, Tartışma
13 Karnaugh harita yöntemi ve bileşimsel lojik Düz anlatım, Tartışma
14 Flip-Floplar Düz anlatım, Tartışma
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar   -- Koçak Y., Özonur M., vd. (2005). Temel Elektronik Adana :Ç.Ü. Adana MYO Yayınları.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 5
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 113
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.52
Dersin AKTS Kredisi: 5