Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Veri Tabanı Yön. Sis. I

Dersin Kodu : BTK110

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Veritabanı nesnelerini bilir.
Veri tiplerini bilir
Tablo tasarlamayı ve tablo öğelerini bilir
Mevcut veritabanı üzerinden sorgulamaya göre tablo listeleme, sıralama, grup oluşturmayı bilir ve uygular
SQL standart fonksiyonları bilir

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yapısal sorgulama dilini, veritabanı nesneleri ve veri tiplerini tanıyabilme, tablo açma, değiştirme ve silme komutlarını kavrayabilme ve basit sql sorgulama cümlelerini kullanabilme

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 MySQL kurulumu, veri tipleri Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Veritabanı oluşturulması, veritabanına bağlanması ve tablo oluşturulması Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Tablolara veri yüklenmesi, Tablo sütun ve tablo isimleri ile ilişkili kurallar Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Select komutu, tekrarlı satırların ortadan kaldırılması Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Verilerin sıralanmış, birden çok alana göre, koşula bağlı olarak listelenmesi Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Aralık sorgulaması, karakter türü bilgi içinde arama yapma Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT fronksiyonları Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Vize
9 Gruplandırarak işlem yapma Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Tabloya veri ekleme, veri silme, veri güncelleme, kolon ekleme Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 MsAccess Veritabanı temellerini tasarlamak Tablo yaratmak, birincil anahtar eklemek Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Formlarla çalışmak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Sorgular Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Raporlar Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Uysal M. (1994) SQL Veri Tabanı Sorgulama Dili İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 1
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 2
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 5
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 113
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.52
Dersin AKTS Kredisi: 5