Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Görsel Programlama I

Dersin Kodu : BTK201

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör. ŞABAN TUFAN ÖZDAYI

Dersin Öğrenme Kazanımları : 3d yazılımların önemini açıklama.
ünyada ve Türkiye´de 3d nin gelişim evreleri
Dünyada ve Türkiye´de 3d nin gelişim evreleri
Program üstünlükleri ve benzer yazılımlar ile karşılaştırma
3D Solid modelleme
3D Poligon Modelleme
Nurbs Modelleme Teknikleri
Mimari Animasyon kuramları
Karekter modelleme sistemlerini kurgulama

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Görsel olarak 3D çizimlerin tasarım dünyasında yarattığı avantajları sektörde kullanmalarına yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Koordinat sistemleri ve Izgaralar Teori, Tartışma
2 Modify komut paneli Uygulama, Tartışma
3 2D şekillerden 3D nesneler elde etmek Uygulama, Tartışma
4 Edit Mesh Uygulama, Tartışma
5 Mutfak tasarımı-vray temel düzey,Malzeme kaplama ve uygulamarı.Material Editor Uygulama, Tartışma
6 Yatak odası tasarımı, Asma tavan, Gizli ışık teknikleri- vray ileri düzey Uygulama, Tartışma
7 Autocad dosyaları ile 2d dosyaları 3d haline getirme(Dış mekân çalışması) Uygulama, Tartışma
8 vize
9 Spline modelleme, Nurbs modelleme ve PowerNurbs Plugin Uygulama, Tartışma
10 Dış mekan vray ayarları Uygulama, Tartışma
11 video post sistemleri Uygulama, Tartışma
12 Kamera animasyonları Uygulama, Tartışma
13 Biped iskelet sitemlerini kullanma Uygulama, Tartışma
14 Render ayarları Uygulama, Tartışma
15 FİNAL
16/17 FİNAL


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  3D Studio Max Görselleştirme ve Modelleme Nezih Kanbur
 Emrah Çelik. (2009), 3DS max ve Mental ray.Değişim Yayınları
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 1
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 1
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 1
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 1
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 1
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 1
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 4
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 1
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 1
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 3
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 3
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 1
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 3
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 2
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 4 64
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 8 8
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 90
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.6
Dersin AKTS Kredisi: 4