Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İnternet Programcılığı I

Dersin Kodu : BTK203

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : İnternet kullanımı ve programcılığı ile ilgili temel kavram ve terimleri bilir
Temel HTML kodlarını bilir ve kullanır
Metin, grafik nesneleri, tablolar ekler ve biçimlendirir, köprü oluşturur
Sayfa düzeni ayarlar, çerçeveler (frameler) oluşturur.
İhtiyaca göre hazır temaları kullanır.
Html kodları içerisinde javascript kullanımını bilir.
Hazır script olaylarını kullanabilir.
Web sayfası tasarımında amaca uygun planlan yapabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Temel internet kavramlarını kavrayabilme, Web tasarımı ve html kodlarını anlayabilme ve uygulayabilme, içerik geliştirme için gerekli script dillerini kullanabilme

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 HTML dosyalarını ile ilgili temel işlemler Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Font seçimi ve karakterleri biçimlemek Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Numaralı ve maddeli liste hazırlamak, resimler üzerinde işlem yapmak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Köprü oluşturmak ve otomatik link vermek Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Tablo hazırlamak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Form hazırlamak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Frame hazırlamak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Vize
9 Kayan yazılar hazırlamak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Java scripte giriş ve değişkenler, aritmetik işlemler Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 javascript temel fonksiyonları ve basit "function" yazmak Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Javascript döngüler Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Javascript mantıksal işlemler ve pencere komutları Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Metin, zaman, Matematik komutları ve diziler Düz anlatım, Gösterim, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Yanık M. (2001) HTML El Kitabı İstanbul: Beta Basım A.Ş.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 1
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 2
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 2
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 4
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 111
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.44
Dersin AKTS Kredisi: 4