Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Mesleki İngilizce I

Dersin Kodu : BTK209

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman AYŞE SEDA GÜLLÜ
Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları :

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Yabancı dili mesleki alanda da kullanabilme yeteneği kazandırılır. Bir yandan dil bilgisi konuları öğretilirken bir yandan da bu yapıların gerçek ortamda nasıl kullanılacağına dair beceri kazandırılır. Okuma ve yazma çalışmalarının yanında diyaloglara da ağırlık verilerek öğrencinin dili kullanması sağlanır. Öğrenci derslerde birçok konuda beceri kazanır. Bunlar arasında şunlar sayılabilir: a) Öğrenci gerektiğinde kendisini ve/veya çevresindeki kişileri tanıtır b) İş ve işyeri ile ilgili konularda bilgi verir c) Resmi ortamda isteklerde bulunur, yardım teklif eder d) Özür diler, mazeret bildirir, özür dilendiğinde karşılık verir e) Gereklilik ve zorunluluk ifade eder f) Miktar, oran, yüzdelik ifadeleri kullanır h) İş ortamında olumlu veya olumsuz talimat verir, sıralama yapar, talimatları cevaplandırır i) Mesleği ile ilgili konularda olasılıklardan bahseder

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 The simple present The verb to be Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
2 The simple present tense ( mainverb) Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
3 Adjectives / post modifiers Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
4 Have got / has got. Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
5 There is / there are Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
6 Would you mind ...? / Would you mind if I …? / Would you like me to...? / Shall I ...? Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
7 Sorry / I am afraid .../ It´s all right Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
8 ARA SINAV
9 Must / have to / need / necessary Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
10 A little / only a little / a few /only a few / much / many / two - third / ten percent Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
11 A little / only a little / a few /only a few / much / many / two - third / ten percent Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
12 Imperatives / ordinal numbers Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
13 Imperatives / ordinal numbers Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
14 Possible / impossible / probable / improbable / can / can´t / might / must Konu anlatımı, ilgili alıştırmalar
15 Final Sınavı
16/17 Final Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Yayınlanmamış ders notları
Diğer Kaynaklar  İnternet üzerinden alınmış bilgisayar aygıtları ile ilgili notlar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 0
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 0
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 0
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 5
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü: 62
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.48
Dersin AKTS Kredisi: 2