Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Genel Ve Teknik İletişim

Dersin Kodu : BTK211

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Misafir Öğretim Elemanı GİZEMKOCABAŞ
Misafir Öğretim Elemanı GİZEMKOCABAŞ

Dersin Öğrenme Kazanımları : Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar
Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar
Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır.
Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir.
Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer.
Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular
Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır.
Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar
İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir.
Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir
Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : İletişim tüm dünyada bütün birimlerin ortak ve en iyi şekilde çalışabilmesi için önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle dersin amacı Genel ve Teknik İletişim hakkında bilgi vermek ve iletişim ağının nasıl çalıştığını örnekler vererek pekiştirmektir. Bu dersin sonunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenmektedir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin Tanıtımı Düz Anlatım, Tartışma
2 İletişim Kavramı ve İletişimin Özellikleri Düz Anlatım, Tartışma
3 İletişim Stilleri Düz Anlatım, Tartışma
4 İletişim Sürecinin Temel Unsurları Düz Anlatım, Tartışma
5 Etkili İletişim Teknikleri Düz Anlatım, Tartışma
6 Etkili Dinleme Düz Anlatım, Tartışma
7 Yazılı İletişim Düz Anlatım, Tartışma
8 Vize Sınavı
9 Etkili Okuma Düz Anlatım, Tartışma; Örnek Olay
10 Empati Düz Anlatım, Tartışma; Örnek Olay
11 Duygusal Zeka Düz Anlatım, Tartışma; Örnek Olay
12 Sözsüz İletişim Düz Anlatım, Tartışma; Örnek Olay
13 Sözsüz İletişim Unsurları Düz Anlatım, Tartışma; Örnek Olay
14 Daha İyi İnsan İlişkileri Kurmak İçin İletişim Düz Anlatım, Tartışma; Örnek Olay
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  GEÇİKLİ, F. (2008) Halkla İlişkiler ve İletişim
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 5
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 4
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 3
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 4
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 3
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 2
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 3
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 2
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 2
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 3
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 4
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 5
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 2
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 3
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 4
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 100
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4
Dersin AKTS Kredisi: 4