Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Visual Basic Programlama I

Dersin Kodu : BTK219

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman ADNAN GÖKTEN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Visual basic Programlama yapısını bilir
Visual basicre veri tiplerini bilir
Kontrol ve döngü komutlarını uygulayabilir
Dizilerin mantığını bilir ve program içerisinde doğru alarak uygular
Visual basic ekranında bulunan form, toolbox, properties, project ve kodpenceresinin özelliklerini tanır ve kullanır
Sıralı erişimli dosyayı oluşturabilir
Dosya Kontrolü fonksiyonlarını bilir
Stok takip, öğrenci kayıt işlemleri gibi projeleri hazırlayabilir

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Visual basic programlama dilinin yapısını, veri tiplerini, kontrol ve döngü komutlarını, dizileri, prosedür ve fonsiyon alt programlarını, sıralı erişimli dosya sistemini kavrayabilme ve uygulayabilme

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Visual basic çalışma alanı Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
2 Kod yazımı, form olayları, form metodları Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
3 Sabit ve değişkenler, oparetörler Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
4 Picturebox, textbox, frame, command,checkbox, combobox, listbox kontrolleri Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
5 Kontrol deyimleri ve döngüler Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
6 Diziler Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
7 Giriş çıkış fonksiyonları Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
8 Vize
9 Matematik fonksiyonları Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
10 Zaman Fonksiyonları Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
11 Karakter kullanım fonsiyonları Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
12 Sıralı erişimli dosyalar Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
13 Rastgele erişimli dosyalar Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
14 Basit program yazımı Düz anlatım, Tartışma, Proglem Çözme, Laboratuvar, Beyin Fırtınası
15 Final
16/17 Final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Taşbaşı G. M. (2006) Visual Basic 6.0 İstanbul: Altaş Yayıncılık ve Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 1. Bilgisayar Teknolojileri İle ilişkili temel bilimsel kavramları açıklar 1
2 2. Bilgisayar alt donanımlarını oluşturan elektronik devre elemanlarının görev ve işlevlerini açıklar 0
3 3. Bilgisayar teknolojileri alanındaki temel kavramları açıklar, kelime işlemci, elektronik hesaplama tablosu, sunum programlarını kurar, kullanır. 0
4 4. Bilgisayar programcılığı alanındaki problemleri çözme becerisine sahiptir. 5
5 5. Bilgisayar donanımı konusunda temel kavramları açıklar, basit kurulum yapar uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer. 0
6 6. Temel düzeyde Veri Tabanı Sistemlerini bilir, istemci/sunucu yazılımları tasarlar ve uygular 3
7 7. Bilgisayar Teknolojilerinde, internet sayfalarında arayüz tasarlama ve 3D modellemede kullanılan grafik programlarını temel düzeyde kullanır. 0
8 8. Ağ sistemlerini açıklar, tasarlar ve kurulumunu yapar 0
9 9. İnternet teknolojilerini bilir kullanır, sunucu taraflı çalışan internet uygulamaları geliştirir. 0
10 10. Alanı ile ilgili temel bir çalışmayı bağımsız yada disiplinli takımlarda yürütüp sonuçlandırabilir ve sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
11 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile alanındaki gelişmeleri izler ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir 0
12 12. Alanındaki uygulamalara yeterli olacak şekilde bir yabancı dili bilir. 0
13 13. Türkçe olarak etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. 0
14 14. Bilgisayar teknolojileri ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine, servis sağladıkları alanı ile ilgili olan yada olmayan diğer kişilere açıkça anlatabilir. 0
15 15. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibidir. 0
16 16. Küresel ve toplumsal değerler çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve etik değerlerin bilincindedir. 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 113
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.52
Dersin AKTS Kredisi: 5