Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Olasılık Modelleri ve Simulasyon

Dersin Kodu : EMG28 704

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. MERTDEMİRCİOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Olasılık ve dağılımlar hakkında bilgi sahibi olmak
Markov zincirlerini günlük hayattaki problemlere uyarlayabilmek.
Simülasyon modellemesini kavrayarak, modelleme sonuçları yorumlamayı öğrenmek

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : yok

Dersin Amacı : Olasılık modelleri ve simülasyonun temellerini öğrenip, günlük hayattaki problemlere simülasyon modellemesini yaparak, çıkan sonuçlarını yorumlayabilmesini sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Olasılık ve dağılımlar, markov zincirleri ve simulasyon modellemesi hakkında bilgiler vermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Online


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Olasılığa Giriş İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
2 Kesikli Dağılımlar İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
3 Sürekli Dağılımlar İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
4 Markov Zincirleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
5 Markov Zincirleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
6 Simülasyonun Temelleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
7 Simülasyonun Temelleri İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık
9 Rastsal Sayı Üretme İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
10 Kuyruk Teorisi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
11 Kuyruk Teorisi İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
12 Simülasyon Modelleme İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
13 Simülasyon Modelleme İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
14 Monte Carlo Simülasyonu İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
15 Monte Carlo Simülasyonu İlgili Kaynakların Okunması Anlatım ve Tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava Hazırlık Sınava Hazırlık


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Fikri Öztürk, Levent Özbek, 2004, "Matematiksel Modelleme ve Simülasyon", Ankara, 1. baskı
 Niqel Gilbert, Klaus Troitzich,2005, "Simulation for the Social Scientist", Open University Press; 2 edition
Diğer Kaynaklar  Reuven Y. Rubinstein, Dirk P. Kroese, 2007, "Simulation and the Monte Carlo Method", Wiley-Interscience; 2 edition


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 5
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 5
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 4
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 5
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 3
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 3
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 5
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 4
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 3
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 5
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 124
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.96
Dersin AKTS Kredisi: 5