Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Yenilik ve Teknoloji Yönetimi

Dersin Kodu : EMG28 706

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. ARZU UZUN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Teknoloji ve yenilik yönetiminde önemli kavram ve yaklaşımları tanımlar
Çeşitli teknoloji uygulamalarını işletmelere adapte edebilme yeteneğine sahip olur
Sistem mantığı ile düşünür, olaylar arasındaki ilişkileri kavrar, model kurma yeteneğine sahip olur
Problemleri tanımlar, analiz yapar ve problem çözme yeteneği kazanır
Yenilikçi ve yaratıcı birey olma bilincinin geliştirmek & bilgilerin teoriden pratiğe dönüştürülerek fikir üretilmesi ve toplumsal sorunların çözümünde kullanılması becerisi gelişir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders, yöneticilerin teknoloji ve yenilik faaliyetlerini yönetmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerini artırmaya yöneliktir. Burada elde edilen bilgiler sayesinde, yöneticiler firmalarının, teknolojik olarak ileri seviyede tutulmasını sağlayacak ve bu ileri teknolojilerden en fazla verimi elde edecektir.

Dersin İçeriği : Özel ve Kamu sektöründeki Ar-Ge kuruluşları; İhale yönetimi, teklif hazırlama, teklif içeriği; Yenilikçi firmaların karakteristiği, proje finansmanı; Motivasyon teorileri, Ar-Ge ve teknik personelin motivasyonu; Ar-Ge Stratejik Yönetimi, misyon, amaç, hedef, strateji ve faaliyetler; strateji, teknoloji ve yeniliğin entegrasyonu; WBS, iş paketleri, teknoloji kaynakları; Takım oluşturma, etkin takımlar, takım liderliği, takım tipleri; Ar-Ge liderliği, prensipleri, yönetim-liderlik karşılaştırması; Kaizen, Deming’in tekeri, yenilik – Kaizen karşılaştırması, Kaizen araçları konuları işlenecektir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Teknolojik Yenilik İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
2 Yenilik Süreci İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
3 Yenilik Teorileri İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
4 Yenilik Planlaması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
5 Strateji ve Yenilik İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
6 Ar&Ge Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
7 Yeniliğin İktisadi Boyutu İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma sınav
9 Yeni Ürünler İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
10 Faaliyet Stratejileri & Yenilik İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
11 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
12 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
13 Kamu Politikaları ve Yenilik İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
14 Kamu Politikaları ve Yenilik İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
15 Geleceğin Teknolojilerini Yönetmek İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
16/17 Dönem sonu sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Ettlie, J. Managing Technological Innovation, 2000, John Wiley & Sons
 Tidd, J. & Bessant, J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons
 Dodgson, M., Gann, D.M. & Salter, A. The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice: The Strategy and Practice, 2008, Oxford
 Ders slayt ve notları
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 4
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 4
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 5
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 4
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 5
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 3
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 4
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 4
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 4
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü: 115
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.6
Dersin AKTS Kredisi: 5