Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Proje Yönetimi

Dersin Kodu : EMG28 702

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje Yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir
Proje Yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar
Proje Yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
Proje Yönetimi alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır ve yorumlar
Proje Yönetimi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel prensiplerin sunmak ve öğrencilere yönetsel bir bakış açısı getirebilmektir.

Dersin İçeriği : Bu derste, proje ile ilgili fikir üretilmesi aşamasından başlayarak, proje seçim ölçütlerinin oluşturulması, proje yöneticisinin ve organizasyonunun belirlenmesi, projenin planlanması, yürütülmesi, kontrolü, denetlenmesi ve sonuçlanması ile ilgili tüm yönetsel ve teknik konular incelenecektir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje Yönetiminde Temel Kavramlar İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
2 Proje Değerlemesi ve Seçimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
3 Proje Değerlemesi ve Seçimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
4 Proje Yöneticisi ve Proje Organizasyonu İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
5 Proje Planlama İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
6 Proje Planlama İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
7 Projelerde Bütçe ve Maliyet Yönetimi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma Sınav
9 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
10 Projelerde Çizelgeleme (CPM/PERT) İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
11 Projelerde Kaynak Atanması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
12 Projelerde Kaynak Atanması İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
13 Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgeleme Problemi İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
14 Kritik Zincir İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
15 Kritik Zincir İlgili konunun okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru-cevap
16/17 Dönem sonu sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Ders slaytları ve notları
 A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute
 Project Management, A Managerial Approach, J. Meredith and S.J. Mantel, John Wiley & Sons, Inc.
 Project Management: The managerial approach, C. Gray and E. Larson, McGraw-Hill Irwin.
 Microsoft Project
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 4
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 4
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 5
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 3
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 4
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 4
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 4
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 3
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 3
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü: 120
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.8
Dersin AKTS Kredisi: 5