Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Lojistik Yönetimi

Dersin Kodu : EMG28 708

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. SELÇUK ÇOLAK
Dr.Öğr. ÜyesiDr. B.GÜLSÜN NAKIBOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Lojistikteki güncel konuları farklı bakış açılarıyla değerlendirir
İlgili terminolojiyi, kavramları kullanır
Ekonomik büyümede lojistik ve tedarik zincirinin rolünü açıklar
Lojistik konusunda teorik bilgilerini pratik bilgilerle harmanlar
Lojistikle ilgili süreçleri yönetir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : To provide students the ability to identify logistical problems, and create better business solutions using logistics methodologies.

Dersin İçeriği : Ders tesis yerleşimi, taşıma, ağlar ve lojistik bilgi sistemleri konularını içerir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Internet üzerinden


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Temel kavram ve konular İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
2 Lojistik modelleme İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
3 Lojistik müşteri hizmetleri İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
4 Sipariş süreçleri İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
5 Lojistik ve Bilişim sistemleri İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
6 Taşıma Temel prensipleri İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
7 Taşıma kararları İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
8 Vize sınavı Sınava yönelik çalışma Sınav
9 Lojistik gereksinimlerinin tahmini İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
10 Lojistik gereksinimlerinin tahmini İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
11 Envanter politikası kararları İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
12 Envanter politikası kararları İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
13 Purchasing & Supply İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
14 Çizelgeleme kararları İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
15 Network planlama süreci İlgili konuların okunması Sanal sınıf ders anlatımı, soru cevap
16/17 Dönem sonu sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Business Logistics Management, 5th edition, Ronald Ballou
 Ders slayları ve notları
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama 3
2 İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklama 4
3 Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleme 4
4 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 3
5 Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşma 5
6 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma 4
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme 4
8 İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme 4
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma 4
10 Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama 5
11 İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma 4
12 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü: 106
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.24
Dersin AKTS Kredisi: 4