Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tüketici Davranışları

Dersin Kodu : EMG43 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. SERAP ÇABUK

Dersin Öğrenme Kazanımları : Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanımlayabilir.
Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin tüketici satın alma karar süreçlerinde yarattığı etkilerin anlaşılarak etkin pazarlama stratejilerinin nasıl geliştirileceğini kavrar.
Tüketici satın alma karar süreci aşamalarını öğrenir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : İşletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirirken ve sunarken hitap ettiği tüketicileri, tüketici karar verme ve satın alma süreçlerini ve bu süreçler üzerinde etkili olan faktörlerin anlaşılmasının sağlanmasıdır.

Dersin İçeriği : Bu ders tüketici davranışları karar süreci ve bu süreci etkileyen içsel ve dışsal faktörler ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Tüketici Davranışına Giriş İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
2 Öğrenme ve Bellek İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
3 Güdüleme ve İlgilenim İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
4 Duyum ve Algılama İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
5 Tutumlar ve Duygular İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
6 Kişilik ve Benlik İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
7 Değerler ve Yaşam Biçimi İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Sınav
9 Grup Dinamiği, Danışma Grupları ve Aile İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
10 Kişisel Etkiler ve Yeniliklerin Yayılması İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
11 Sosyal Sınıf İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
12 Kültür ve Alt Kültür İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
13 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
14 Tüketici Satın Alma Süreci İlgili kaynakların okunması Konu anlatımı ve tartışma
15 Projelerin Değerlendirilmesi Proje hazırlanması Proje değerlendirme ve geribildirim
16/17 Final sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Tüketici Davranışları, Yavuz Odabaşı & Gülfidan Barış (2002), MediaCat Akademi, İstanbul.
Diğer Kaynaklar  Capital, Power, İnfomag, Pazarlama Dünyası, Pi, Marketing Türkiye, vb. güncel yayınlar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 3
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 4
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 5
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 15 15
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 139
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.56
Dersin AKTS Kredisi: 6