Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Pazarlama Yönetimi

Dersin Kodu : EMG43 701

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. HİLAL İNAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Pazarlamanın işletmedeki stratejik rolünü tanımlayabilir.
Pazarlamada kullanılan modern analitik teknikleri ve kavramları kullanabilir.
Stratejik pazarlama planlaması için gerekli değerlendirmeleri yapabilir.
Pazarlama alanındaki küresel alan yazını takip edebilir.
Profesyonel düzeyde rapor yazabilir ve etkili görsel-sözel sunum yapabillir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, pazarlama teori ve uygulamalarının temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.

Dersin İçeriği : Bu ders, pazarlamanın tanımı ve kapsamı, tüketici davranışları, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma konularını içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Pazarlamanın Tanımı ve Gelişimi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
2 Stratejik Planlama ve Pazarlama Planlaması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
3 Pazarlama Çevresi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
4 Tüketici Davranışı Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
5 Endüstriyel Pazarlar ve Satın Alma Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
6 Hedef Pazar ve Pazar Bölümleme Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
7 Ürün, Hizmet Pazarlaması ve Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Test Sınavı
9 Pazarlama Kanalları ve Dağıtım Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
10 Tutundurma Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
11 Reklam ve Halkla İlişkiler Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
12 Satış Geliştirme ve Kişisel Satış Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
13 Fiyatlandırma Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
14 Küresel Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
15 Online Pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Test Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım (2003), Serap Çabuk, Mehmet İ. Yağcı, Nobel.
 Modern Pazarlama İlkeleri (2008). Ömer Baybars Tek, Beta Basım Yayım
Diğer Kaynaklar  Pazarlama İlkeleri, İsmet MUCUK, Türkmen Kitabevi, geliştirilmiş 17. basım, 2009, İstanbul


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 5
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 5
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 5
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 3
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 2
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 25 25
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 25 25
Toplam İş Yükü: 148
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.92
Dersin AKTS Kredisi: 6