Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Uluslararası Pazarlama

Dersin Kodu : EMG43 704

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör.Dr. DENİZ MÜFTÜOĞLU ZEREN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Uluslararası pazarlama çevresini analiz edebilir.
Yabancı pazarlara uygun pazarlama stratejileri belirleyebilir.
Yabancı pazarları anlayabilmek için araştırma becerileri geliştirebilir.
Yabancı pazarlardaki çevresel farklılıkları tanımlayabilir.
Modern dünyadaki pazarlama uygulayıcılarının karşılaştığı karmaşık süreçleri tanımlayabilir.
Küresel problemlerin çözümüne yönelik ulaşılacak bilgi kaynaklarını bulabilir.
Küresel pazarlara yönelik pazarlama planı hazırlayabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin uluslararası pazarlama alanındaki kavram ve kurumları irdelemelerine, bu alandaki teori ve uygulamaların temellerini öğrenebilmelerine yol göstermektir.

Dersin İçeriği : Bu ders uluslararası pazarlamanın tanımı ve kapsamı, uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlamada ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, uluslararası pazara giriş stratejileri ile ilgili konuları içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Uluslararası Pazarlama ve Uluslararası Dinamik Çevre Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
2 Ekonomik Çevre ve Küreselleşme Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
3 Politik ve Yasal Çevre Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
4 Kültürel Dinamikler I Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
5 Kültürel Dinamikler II Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
6 Küreselleşme Tartışmaları Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
7 Çevre (Dünya’nın Durumu) Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Sınav
9 Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
10 İhracat İşlemleri (Dökümantasyon ve Ödeme Şekilleri) Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
11 Uluslararası Lojistik Yönetimi (Teslim Şekilleri, Taşıma) Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
12 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi-Ürün Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
13 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi-Fiyat Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
14 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi-Dağıtım Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
15 Uluslararası Piyasalarda Pazarlama Karması Yönetimi -Tutundurma Ders kitabında ilgili kısımların okunması Konu anlatımı ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Küresel Pazarlama Yönetimi, E. Gegez ve Diğerleri, Beta Yayıncılık, 2008
Diğer Kaynaklar  -


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 5
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 5
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 4
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 25 25
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 139
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.56
Dersin AKTS Kredisi: 6