Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Reklam

Dersin Kodu : EMG43 708

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör.Dr. DENİZ MÜFTÜOĞLU ZEREN

Dersin Öğrenme Kazanımları : İşletme içinde reklamın fonksiyonlarını tanımlayabilir.
Reklam kampanyaları planlayabilir.
Tutundurma karması içinde reklamın yerini tanımlayabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin reklam yönetimi ve reklam prodüksiyonu konularında uygulamalı olarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.Öğrencilerin gruplar halinde bir reklam ajansı gibi çalışarak, ulusal veya yerel reklam kampanyaları gerçekleştirmeleri, reklamın strateji geliştirme ve prodüksiyon alanlarındaki tüm işleri yaparak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği : Bu ders, reklam ve reklam araçları, bir reklam kampanyasının yürütülmesi sürecine ilişkin konuları kapsamaktadır.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Reklam Tanımları, Reklamın Tarihçesi, Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Boyutları, Reklamın Sınıflandırılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
2 Reklam Tanımları, Reklamın Tarihçesi, Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Boyutları, Reklamın Sınıflandırılması Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
3 Reklamcılık, Reklamla ilgili Kurum ve Kuruluşlar; Ajanslar ve Müşteriler (Reklamverenler) Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
4 Reklamcılık, Reklamla ilgili Kurum ve Kuruluşlar; Ajanslar ve Müşteriler (Reklamverenler) Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
5 Basılı Reklam Ortamları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
6 Elektronik (Yayın Yapan) Reklam Ortamları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
7 Doğrudan Postalama, Satış Promosyonları,Açıkhava Reklam Araçları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
8 Arasınav Sınava hazırlık Sınav
9 Doğrudan Postalama, Satış Promosyonları,Açıkhava Reklam Araçları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
10 Kampanya Kavramı ve Yaratıcılığın Önemi Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
11 Basılı Reklam Araçlarında Prodüksiyon Çalışmaları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
12 Elektronik Reklam Araçlarında Prodüksiyon Çalışmaları Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
13 Medya Planlaması ve Satın alma Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
14 Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Reklam Etiği ve Reklam Mevzuatı Kaynaklardaki ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
15 Projelerin Değerlendirilmesi Proje hazırlama Öğrencilere geribildirim
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Reklamcılık, Temel Kavramlar, Prof.Dr.Muazzez Babacan, BETA Yayıncılık, 2008
Diğer Kaynaklar  Arens, F.William, 2002, Contemporary Advertising, International Ed., McGraw-Hill Pazarlama Estetiği, Bernd Schmitt, Alex Simonson,Sistem Yayıncılık,200 Kadınlar Ne ister?, Berenice Kanner, MediaCat yayınları


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 3
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 3
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 3
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 3
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 4
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 4
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 15 15
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 115
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.6
Dersin AKTS Kredisi: 5