Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Perakendeci İşletmeler Yönetimi

Dersin Kodu : EMG43 709

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. FATMA DEMİRCİ OREL

Dersin Öğrenme Kazanımları : Perakendecilik sektörüne ilişkin güncel teorik ve pratik altyapıya hakim olur.
Perakende yönetiminde akılcı karar verme, analiz ve analiz sonuçlarını değerlendirme yollarını öğrenir.
Perakende işletme türleri ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Perakendecilik sektöründe dağıtım kanalları ve bu kanalların yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu derste perakendecilikle ilgili kavram, strateji ve uygulamaların yanı sıra perakendecilik sektörünün gelişimi ve sektörle ilgili çeşitli projeksiyonlar üzerinde tartışmak amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği : Bu ders perakendeci işletmelerde pazarlama yönetimi sürecine ilişkin konuları içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Perakendeciliğe Giriş İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
2 Uluslararası Perakendecilik Kavramı ve Perakendecilikte Uluslararasılaşma İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
3 Uluslararası Perakendecilikte Pazarlama Çevresi İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
4 Perakendeci İşletme Formatları İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
5 Perakendeci İşletme Formatları İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
6 Perakendeci İşletmelerde Ürün Yönetimi, Kategori Planlaması ve Satın Alma Süreci İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
7 Perakendeci Mağazalarda Fiyatlandırma İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
8 Arasınav Sınava hazırlık Yazılı sınav ve test
9 Perakende Pazarlama İletişimi İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
10 Perakende Pazarlama İletişimi İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
11 Uluslararası Perakende Pazarlama Karması İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
12 Uluslararası Perakende Pazarlama Karması İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
13 Perakendeci İşletmelerde Fiziksel Planlama, Atmosfer ve Görsel Sunum İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
14 Perakendecilikte Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı, örnekler
15 Projelerin Değerlendirilmesi ve Geribildirim Projelerin Hazırlanması Değerlendirme, geribildirim ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav ve test


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Fatma DEMİRCİ OREL, Uluslararası Perakendecilik, Detay Yayıncılık, Ankara 2010.
 Kenan Aydın, Perakende Yönetiminin Temelleri, Ankara, 2010.
Diğer Kaynaklar  Perakendecilikle ilgili yerli ve yabancı kitaplar
 Magazines such as Retail Türkiye, Satış Noktası, Arasta, Capital, Ekonomist, Private Label Magazine, Power, Journal of Retailing.
 www.perakende.org ; www. retailing.com ; www.retailinginstitue.com ; www.plturkey.org/tr ; www.plma.com ; www.ampd.org


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 3
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 5
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 3
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 15 15
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 129
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.16
Dersin AKTS Kredisi: 5