Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Hizmet Pazarlaması

Dersin Kodu : EMG43 706

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. HİLAL İNAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Hizmet kavramının tanımını ve temel özelliklerini kavrar.
Yeni hizmet geliştirme sürecinin aşamalarını ve önemini kavrar.
Hizmetlerin fiyatlandırılmasında kullanılabilecek çeşitli fiyatlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.
Hizmetlere ilişkin tutundurma faaliyetlerinde izlenecek stratejiler hakkında bilgi sahibi olur.
Hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasında kullanılabilecek dağıtım kanalı alternatifleri hakkında bilgi sahibi olur.
Hizmetler için talep ve kapasite yönetiminde kullanılabilecek stratejileri belirler.
Hizmet kalitesinin boyutlarını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler sunar.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı hizmetler, hizmet pazarlaması ve hizmet stratejileriyle ilgili temel bilgileri vermek ve hizmet endüstrisindeki işletmeler için ürün, fiyatlama, tutundurma ve dağıtım stratejilerini belirlemektir.

Dersin İçeriği : Bu ders hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmetin temel özellikleri, hizmetlerde ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma, talep ve kapasite yönetimi ve hizmet kalitesi konularını içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Hizmet Kavramının Tanımı İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
2 Hizmetin Ayırt Edici Özellikleri İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
3 Hizmetin Ayırt Edici Özellikleri İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
4 Hizmetlerin Sınıflandırılması İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
5 Hizmet Ürününü Anlamak İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
6 Hizmetlerin Fiyatlandırılması İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
7 Hizmetlerde Tutundurma İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Test
9 Hizmetlerde Dağıtım İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
10 Hizmetlerde Dağıtım İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
11 Genişletilmiş Pazarlama Karması Unsurları İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
12 Genişletilmiş Pazarlama Karması Unsurları İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
13 Talep ve Kapasite Yönetimi İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
14 Talep ve Kapasite Yönetimi İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
15 Hizmet Kalitesi İlgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Test


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Hizmet Pazarlaması, Yar.Doç.Dr. Hilal İNAN, Nobel Kitapevi, 2010
Diğer Kaynaklar  Hizmet Pazarlaması, Prof.Dr. Sevgi Ayşe ÖZTÜRK, 8.Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2008 Hizmet Pazarlaması, Kasım Karahan Hizmet Pazarlaması, Orhan İçöz


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 5
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 5
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 5
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 114
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.56
Dersin AKTS Kredisi: 5