Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Sürdürülebilir Pazarlama

Dersin Kodu : EMG43 715

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. M.A.BURAK NAKIBOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : İşletmenin iç ve dış çevresini daha iyi tanımlayabilir.
Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil pazarlama kavramının anlayabilecek ve gerekli uygulamaları tasarlayabilir.
Açıkça "yeşil yıkama" dan yeşil pazarlamayı ayırt edebilir.
Daha sürdürülebilir iş modellerini benimseyebilir.
Gerçek yeşil ürün ve hizmetler için talep yaratma becerisi kazanabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders sürdürülebilir bir dünya düzeni için, tüketici talebini anlamak, çağdaş ve sosyal ihtiyaca cevap verebilecek bir pazarlama sistemi tasarlamayı amaçlar. Ders, işletmelerin stratejilerini ve ürünlerini sürdürülebilir çerçevede tasarlamalarında öğrencilere faydalı olacaktır. Gerçek yeşil tüketimin boyutlarının ortaya konulması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler yeni ürün girişimleri, yeni taşımacılık şekilleri, tüketim modelleri, çevresel sorumluluk konularında daha yaratıcı sorgulamalar yapabileceklerdir. Yeşil pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi için bilimsel altyapı sunulacaktır.

Dersin İçeriği : Bu ders sürdürülebilir pazarlama kavramı ve kapsamına ilişkin konuları içermektedir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Pazarlama, Sosyal pazarlama Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
2 Yeşil şirket ve yeşil marka bakış açıları. Kurumsal itibar ve sosyal sorumluluk Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
3 Sürdürülebilir Pazarlama Çevresi Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
4 Sorumlu tüketicilik ve yeşil tüketici, Gönüllü Sadeleşme Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
5 Yeşil pazarlama stratejisi ve yeşil pazarlama karması. Ürün / hizmetler. Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
6 Yeşil pazarlama stratejisi ve yeşil pazarlama karması. Ürün / hizmetler. Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
7 Yeşil pazarlama strateji ve yeşil pazarlama karması. Tanıtım ve fiyatlandırma. Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Sınav
9 Yeşil pazarlama strateji ve yeşil pazarlama karması. Tanıtım ve fiyatlandırma. Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
10 Yeşil pazarlama ve hukuk, tüketici korunması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
11 Yeşil pazarlama ve yeşil yıkama (yeşile boyama) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
12 Yeşil pazarlama ve yeşil yıkama (yeşile boyama) Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
13 Bazı uygulamalar: Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir evler, sürdürülebilir tarım Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
14 Sürdürülebilir Pazarlamanın yeniden tasarlanması Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
15 Yeşil Girişimcilik Kaynaklarda ilgili bölümlerin okunması Konu anlatımı ve tartışma
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Sustainability Marketing, A Global Perspective,F.M. Belz& K.Peattie
Diğer Kaynaklar  Küçük Güzeldir, E. Schumacher Tercih Sizin, Al Gore, EkoIQ Yayınları Dünyanın Durumu 2011, Worlwatch Institute, Türkiye İş Bankası, Tema Kültür yayınları Tükenen Dünya, Al Gore, Siren yayınları YeşilPazarlama Manifestosu, John Grant, MediaCat Yayınları


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 3
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 5
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 4
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 1
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 1
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 5
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 100
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4
Dersin AKTS Kredisi: 4