Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Dönem Projesi

Dersin Kodu : EMG43P 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. SERAP ÇABUK
Prof.Dr. FATMA DEMİRCİ OREL
Doç.Dr. HİLAL İNAN
Dr.Öğr. ÜyesiDr. M.A.BURAK NAKIBOĞLU
Öğr.Gör.Dr. DENİZ MÜFTÜOĞLU ZEREN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisine sahip olur.
Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olur.
Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme becerisine sahip olur.
Proje konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisine sahip olur.
Proje konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisine sahip olur.
Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik Ortam


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje hazırlama sürecinin incelenmesi Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
2 Proje ana konusunun belirlenmesi Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
3 Kaynak taraması Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
4 Proje konusunun netleştirilmesi Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
5 Kaynak taraması Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
6 İçerik oluşturma Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
7 Ön yazıma başlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
8 Ara değerlendirme Danışman tarafından ön değerlendirme Danışman ile görüşme-tartışma
9 Proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
10 Proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
11 Bulguları değerlendirme ve sonucu yazma Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
12 İlk okuma ve değerlendirme Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
13 Eksiklikleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
14 Eksiklikleri tamamlama Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
15 Son Kontrol ve Değerlendirme Kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Danışman ile görüşme-tartışma
16/17 Proje sunumu ve teslimi Danışman tarafından değerlendirme Danışman ile görüşme-tartışma


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Çalışma konusu ile ilgili kitaplar
Diğer Kaynaklar  Çalışma konusu ile ilgili makale ve diğer yayınlar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Pazarlama biliminin alanları üzerine araştırma yaparak doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahip olur. 5
2 İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun pazarlama yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahip olur. 5
3 Pazarlama fonksiyonunun planlama, uygulama ve kontrol aşamalarına yönelik bilgi ve kavrayış becerisine sahip olur. 3
4 Pazarlama bilimini disiplinlerarası bir çerçevede sistematik olarak düşünebilir. 5
5 Pazarlama alan yazınındaki materyalleri analiz edebilir, farklı teorik görüşleri fark edebilir ve değerlendirebilir. 5
6 Pazarlama yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistiki yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. 5
7 Karşılaştığı pazarlama sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. 5
8 Pazarlama yönetiminin temel adımlarını izleyerek pazarlama metotlarını uygulayabilir. 5
9 Karar alma süreçlerine yardımcı olacak elektronik veri tabanlarını ve istatistik yazılımlarını kullanabilir ve yeteneklerini geliştirebilir. 5
10 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. 4
11 Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
12 Pazarlama alanında akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahip olur. 5
13 Pazarlama ile ilgili bir konuda, görsellerden de destek alarak Türkçe ve en az bir yabancı dilde akademik yaşama ve iş yaşamına uygun konuşmalar ya da sunumlar yapabilme yeteneğine sahip olur. 5
14 Geleneksel yaklaşımı, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirebilme ve uygulama becerisine sahip olur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 0 0
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 10 160
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü: 160
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.4
Dersin AKTS Kredisi: 6