Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin Kodu : EMG57 704

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. KEMAL CAN KILIÇ

Dersin Öğrenme Kazanımları : İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) temel kavramlarını açıklar
İş analizi ve tasarımı sürecini açıklar
İnsan kaynakları planlaması sürecini açıklar
Personel seçim sürecini açıklar
Eğitim ve geliştirme programlarının içeriğini açıklar
Kariyer planlama ve performans değerleme sürecini açıklar
Çalışma ilişkilerini açıklar
Uluslararası İKY´yi açıklar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu ders, insan kaynakları yönetimi(İKY)’ne ilişkin temel kavramlar, ve teoriler, temel İKY faaliyetleri ve halen işletmelerde kullanılmakta olan çağdaş İKY yöntem ve araçları hakkında küresel yönetim perspektifinden öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği : Bu ders bünyesinde ele alınacak konular; insan kaynakları yönetimine giriş ve İK planlaması, İş Analizi, İK Sağlama Seçme, Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer, Performans Değerlendirme, Ücretlendirme gibi İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarından oluşmaktadır.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 İnsan Kaynakları Yönetimi(İKY) hakkında bazı temel kavram ve bilgiler İKY (s. 1-13); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 İKY ve Çevre İKY (s. 14.30); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 İş Analizi ve Tasarım İKY (s. 53-74); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 İnsan Kaynakları Planlaması İKY (s. 75-96); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 İş Başvurularının Alınması ve Personel Seçimi İKY (s. 97-131); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Eğitim ve Geliştirme İKY (s. 132-162); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 Performans Değerleme İKY (s. 211-244); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 Vize Haftası Sınava çalışma Test sınavı
9 Kariyer Yönetimi İKY (s. 163-210); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 Ücret Yönetimi İKY (s. 269-298); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği İKY (s. 299-326); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Çalışma ilişkileri: Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesi İKY (s. 351-374); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 Yönetim ve Sendika İlşikileri İKY (s. 375-400); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi İKY (s. 401-436); ilgili konuda dersin öğretim üyesi tarafından yardımcı kaynaklardan verilen makalelerin okunması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
15 Genel Değerlendirme Konuların Çalışılması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
16/17 Final haftası Sınava çalışma Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Hüseyin Özgen ve Azmi Yalçın, İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, 2010.
Diğer Kaynaklar  W.B.WERTNER & K.DAVIS, Human Resources And Personnel Management, McGraw-Hill
 Human Resource Management veya İnsan Kaynakları Yönetimi başlıklı diğer ders kitapları
 İnsan Kaynakları bilim dalıyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel dergiler; Internet aracılığıyla ulaşılabilecek diğer kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 5
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 5
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 5
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 5
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 5
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 5
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 5
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 4
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 5
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 4
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 114
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.56
Dersin AKTS Kredisi: 5