Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Stratejik Yönetim

Dersin Kodu : EMG57 708

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. ÜNAL AY

Dersin Öğrenme Kazanımları : Stratejik Yönetim kavram ve Teorilerini tanımlar
İşletme yönetiminde stratejik yaklaşımı açıklar
Şirket misyon ve sosyal sorumluuğunu açıklar
İşletme stratejisini etkileyen dış ve iç çevre analizini yapabilir
Sürdürülebilir rekabetçi avantajların geliştirilmesini açıklayabilir
Strateji uygulamasını yapı, liderlik ve kültür çerçevesinde açıklayabilir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Stratejik yönetimle ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaların tanıtılması

Dersin İçeriği : Bu ders stratejik yönetimle ilgili kavram ve yaklaşımları, stratejik planlamayı, stratejik yönetim sürecini, SWOT analizini, strateji türlerini, stratejik işbirliklerini ve örnek olay çalışmalarını kapsar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Giriş: Stratejik Yönetim Hakkında Genel Bilgiler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 1) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 2) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
3 Dış Çevre Analizi: Fırsat ve Tehditler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 3) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
4 İşletme Analizi: Üstünlük ve Zayıflıklar İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 4) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
5 Çevresel Unsurların Ölçümü ve SWOT Analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 5) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
6 Stratejik Yönlendirme: Misyon ve Vizyon Geliştirme İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 6) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
7 Temel Stratejiler ve Alt Grupları İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 6) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
8 Vize Haftası Sınava çalışma Test sınavı
9 Kurumsal Stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 8) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
10 Rekabet Stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 9) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
11 Fonksiyonel Stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 11) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
12 Stratejilerin Uygulanması ve Kontrol İşletmelerde Stratejik Yönetim (Bölüm 12) ve konuyla ilgili verilern makaleler Konu power point sunuları kullanılarak öğrencilerle etkileşim içinde anlatılacaktır.
13 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
14 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
15 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
16/17 Final Haftası Sınava çalışma Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  ÜLGEN, Hayri; MİRZE, S. Kadri (2007), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Arıkan Yayıncılık, İstanbul
Diğer Kaynaklar  Stratejik yönetim ile ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel dergiler


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 4
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 5
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 5
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 5
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 5
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 5
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 5
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 5
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 4
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 5
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 4
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 124
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.96
Dersin AKTS Kredisi: 5