Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Uluslararası Yönetim

Dersin Kodu : EMG57 705

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Doç.Dr. ALİ DANIŞMAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : Dünya çapında gelişmelerin ve küresel rekabetin bilir
Uluslararası yönetimde kültürün rolünün belirler
Uluslararası stratejik planlama sürecinin tanımlar
Politik risk ve müzakerelerin nasıl yönetileceğini bilir
Uluslararası bağlamda motivasyon, liderlik ve işletme fonksiyonlarının değerlendirir

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencilere uluslararası yönetimle ilgili kavramları tanıtmak ve çok uluslu işletmelerin yönetimiyle ilgili çeşitli boyutları tartışarak global bir bakış açısı kazandırmak.

Dersin İçeriği : Uluslararası yönetimle ilgili temel kavramlar ve tanımlar, uluslararasılaşma süreci, uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, çokuluslu firmaların yönetimi, uluslararası planlama, uluslararası örgütleme, uluslararası işletmecilikte karar alma ve kontrol, uluslararası işletmecilikte politik risk ve müzakereler, uluslararası yönetimde insan kaynakları, uluslararası yönetime kültürel yaklaşımlar, uluslararası yönetimde motivasyon ve liderlik.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Giriş: Dünya Çapında Gelişmeler ve Uluslararası Yönetim International Management: Culture …. (Chap 1-2) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 Küresel Rekabet ve Türk Firmaları International Management: Culture …. (Chap 3) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 Uluslararası Yönetimde Kültürün Rolü International Management: Culture …. (Chap 5-7) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 Kültürlerarası İletişim International Management: Culture …. (Chap 8) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 Uluslararası Stratejik Planlama International Management: Culture …. (Chap 9) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Politik Riskin Yönetimi ve Müzakereler International Management: Culture …. (Chap 10) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 Uluslararası Operasyonların Organizasyonu International Management: Culture …. (Chap 11) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 Ara Sınav Sınava çalışma Test sınav
9 Karar Verme ve Kontrol Karar International Management: Culture …. (Chap 12) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 Kültürler Arasında Motivasyon International Management: Culture …. (Chap 13) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 Kültürler Arasında Liderlik International Management: Culture …. (Chap 14) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi International Management: Culture …. (Chap 15) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi International Management: Culture …. (Chap 16) Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
15 Projelerin değerlendirilmesi Proje hazırlama Projelerin tartışılması ve projeler hakkında geridönüm yapılması
16/17 Final sınavları Sınava çalışması Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  International Management: Culture, Strategy, and Behavior (5th edition), Hodgetts, Richard M. & Luthans, Fred, McGraw-Hill, Irwin, 2003.
Diğer Kaynaklar  Essentials of International Management: A Cross-cultural Perspective, Thomas, David C., Sage Publications, California, 2002.
 International Management, Holt, David & Wigginton, Karen W. (2nd edition), Thomson, South Western.


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 4
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 4
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 5
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 3
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 4
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 4
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 4
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 5
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 4
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 4
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 3
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 10 10
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü: 124
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.96
Dersin AKTS Kredisi: 5