Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Yönetimde Güncel Konular

Dersin Kodu : EMG57 709

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 4

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. BAHATTİN KARADEMİR

Dersin Öğrenme Kazanımları : Yönetim teorilerini eleştirel bir tarzda değerlendirebilir ve sorgulayabilir
Yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planını açıklar
Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilir
Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir
Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir
Günümüz yönetim yaklaşımlarını açıklar

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Dersin temel amacı; öğrencilerin yönetim biliminin evrimine ilişkin bilgileri eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde ele almalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Modernizm ve postmodernizm, yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri, toplam kalite yönetimi, temel yeteneklerden yararlanma, dış kaynaklardan yararlanma, süreç yönetimi, değişim mühendisliği, kıyaslama, şebeke, matris ve sanal organizasyonlar, öğrenen organizasyonlar, personel güçlendirme, stratejik işbirlikleri.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Elektronik ortamda eğitim


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Modernizm ve postmodernizm kavramları ve eleştirisi Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
2 Postmodernizmin yönetime bilimine etkisi Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
3 Modern ve postmodern örgütlerdeki farklılıklar Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
4 Yeni yönetim teknikleri ve yeni yönetim araçları Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
5 Toplam kalite yönetimi Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
6 Temel yetenek- dış kaynaklardan yararlanma ve stratejik küçülme Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
7 Süreç yönetimi ve değişim mühendisliği Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
8 Vize Haftası Sıanava çalışma Test sınavı
9 Kıyaslama Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
10 Şebeke, matriks ve sanal organizasyonlar Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
11 Öğrenen organizasyonlar Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
12 Öğrenen organizasyonlar ve işletme performansı Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
13 Personel güçlendirme Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
14 Stratejik İşbirlikleri Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
15 Genel değerlendirme Konuların çalışılması Derste konuların anlatımı ve öğrenenler tarafından tartışılmasına yönelik olarak öğretim üyesi tarafından hazırlanan power point sunuları kullanılacaktır.
16/17 Final sınavları Sınava çalışma Test sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Şimşek, Ş. ve Kıngır, S. (2006). Çağdaş Yönetim Araçlarından Seçmeler. Ankara: Nobel Yayınları
Diğer Kaynaklar  Özyılmaz, A. ve Ölçer, F. (2008) Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları. İstanbul: Seçkin Yayıncılık


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir. 4
2 Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir. 3
3 İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir. 5
4 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir. 4
5 Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir. 3
6 İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir. 3
7 İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir. 5
8 İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulama 4
9 Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır. 3
10 İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir. 4
11 Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir 3
12 Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak stratejik kararlar verebilir 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü: 104
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.16
Dersin AKTS Kredisi: 4