Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Finansmanda Güncel Gelişmeler

Dersin Kodu : EMG12 713

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. YILDIRIM BEYAZITÖNAL

Dersin Öğrenme Kazanımları : Türk Bankacılık Sistemi ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olur
Bankacılıkta basel kriterleri kavramlarını değerlendirir
Sigortacılık sektörü, gayrimenkul piyasası, bireysel emeklilik sistemi ve vadeli işlemler borsası hakkında yapılan analizleri değerlendirir
Krizlerin dünya ekonomilerine etkilerini analiz eder

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin genel amacı, genel olarak finans piyasalarında güncel konularda öğrencilere bir tartışma ortamı sağlayarak yeni gelişmelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Bu derste Türk Bankacılık Sistemi ve işleyişi, bankacılıkta kullanılan Basel Kriterleri ve genel olarak finansal piyasalar hakkında bilgi verilecektir.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : IIBF


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Arasındaki İlişkiler IMKB Dergisi 7/25-26 no.lu yayının,Türkiye´de Bankalar, Sermaye Piyasası ve Ekonomik Büyüme makalesinin incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
2 Avrupa Birliğine giriş aşamasında Türk bankacılık sistemi BDDK ARD çalışma raporları 2005/7 Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türk Bankacılık Sektörü makalesinin incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
3 Basel II Bankacılık Kriterleri ve KOBİ’lere etkileri TBB Risk Yönetimi ve Basel 2 ´nin Kobilere Etkileri Konferans kitapçığı syf.3-51 arasının incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
4 Bankacılıkta kriz ve yeniden yapılandırma Siyasa, Yıl:1, Sayı:1, Bankacılık Krizleri, Yeniden Yapılandırma Programları ve Türk Bankacılık Sektörü syf.1-21 incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
5 Bireysel emeklilik sistemi ve finans kesimine etkileri Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı2, 2010, Bireysel Emekliliğin Türkiye´deki Durumu ve Gelişimi makalesinin incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
6 Avrupa birliğine giriş aşamasında Türk sigortacılık sistemi Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü kitabının ilgili bölümlerinin incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
7 Türk sigortacılık sektörünün mevcut durumu, gelişmeme nedenleri ve sorunları Türk Sigorta Sektörünün Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi-syf 1-12 incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
8 Vize sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav
9 Türk Gayrimenkul Piyasası ve Mortgage Tutsat Kanununun incelenmesi İlgili kanunun incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
10 BIST´de yabancı yatırımcıların önemi ve hareket tarzları IMKB Dergisi Sayı 44, Menkul Kıymet Piyasalarında Yabancı Yatırımcıların Etkisi makalesinin incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
11 VOB İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Türkiye açısından önemi Finansal Pazarlar kitabının 402-415 nolu sayfalarının okunması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
12 Mikro Finansman ve Türkiye açısından değerlendirilmesi Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Mikro Finansman syf.1-44 incelenmesi Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
13 Son Küresel Krizin ABD açısından incelenmesi Küresel Kriz ve Türkiye kitabının 40-60. syf.larının okunması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
14 Son Küresel Krizin AB ve BRIC ülkeleri açsından incelenmesi Küresel Kriz ve Türkiye kitabının 22-32. syf.larının okunması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
15 İşlenen konuların gozden gecirilmesi İlgili konuların okunması Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili sayısal örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
16/17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı sınav


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Küresel Kriz ve Türkiye, Prof.Dr.Ahmet Fazıl Özsoylu, Dr. İlter Ünlükaplan, Dr. Melek Akdoğan Gedik, 2010
 Türk Sigorta Sektörünün Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi, Doç.Dr. Suna Oksay, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Yayınları
 http://www.finanskulup.org.tr
 Avrupa Birliği´nde ve Türkiye´de Bankacılık, Yar.Doç.Dr.Kasım Eren, 1996
 Avrupa Birliği Sürecinde Türk Sigorta Sektörü, Dr.Halil Yolcu, 2009
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 0 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar 3
2 Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir. 3
3 Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler. 5
4 Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular. 5
5 Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar. 2
6 Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar. 5
7 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder. 4
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir. 3
10 Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular 5
11 Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur. 5
12 Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir. 4
13 Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur. 4
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü: 132
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.28
Dersin AKTS Kredisi: 5