Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Dönem Projesi

Dersin Kodu : EMG12P 700

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : İkinci Aşama (Yüksek Lisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Prof.Dr. HATİCE DÜZAKIN
Doç.Dr. SERKAN YILMAZ KANDIR
Dr.Öğr. ÜyesiDr. GAMZE VURAL
Prof.Dr. YILDIRIM BEYAZITÖNAL
Prof.Dr. HATİCE DOĞUKANLI

Dersin Öğrenme Kazanımları : Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır
Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır
Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir
Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

Dersin Veriliş Şekli : Uzaktan

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencinin etik kurallara uygun olarak alanıyla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik bir bilimsel çalışma yapmasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği : Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : IIBF


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
2 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
3 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
4 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
5 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
6 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
7 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
8 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
9 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
10 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
11 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
12 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
13 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
14 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
15 Proje danışmanının belirleyeceği konular Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler Anlatım, tartışma
16/17 Belirlenen konunun sunumu Danışman tarafından önerilecek ilgili kitaplar ve makaleler yazılı ve sozlu sunum


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Konu ile ilgili tüm yazılı kaynaklar
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 100
    Ödev/Proje/Diğer 1 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar 4
2 Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir. 4
3 Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler. 5
4 Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular. 5
5 Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar. 4
6 Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar. 4
7 Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 5
9 Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir. 5
10 Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular 3
11 Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur. 3
12 Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir. 4
13 Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 16 3 48
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü: 153
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.12
Dersin AKTS Kredisi: 6