Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : A. Ilk. Ve Ink. Tarıhı II

Dersin Kodu : AI 102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Misafir Öğretim Elemanı FAHRETTİNTAN

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1- Türk İnkılabının tarihi kökenine inenerek Atatürk İnkılaplarına sahip çıkar
2- Atatürk İlke ve İnkılaplarının hangi şartlarda oluşturulduğunu öğrenir.
3- Türk Tarihinden ve Türk Milli Mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar
4- Cumhuriyete, Laikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak bu tehditler karşısında uyanık olur.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Türk gençliğini, türk kültürünün ve milli değerlerinin bilincinde Türkiye Cumhuriyetinin bir ferdi olarak devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inanan Atatürk İlkelerini Yürekten anlayan ve içtenlikle benimseyen bu değerlerden aldığı güçle vatanına, milletine ve bayrağına yararlı olmaya çalışan bireyler olarak yetiştirmektir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk İnkılap Hareketleri Düz Anlatım, Tartışma
2 Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
3 Çok Partili Rejim Denemeleri Düz Anlatım, Tartışma
4 Hukuk alanında Yapılan Yenilikler Düz Anlatım, Tartışma
5 Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
6 Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
7 Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar Düz Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav
9 Atatürk Dönemi Dış Politika Olayları Düz Anlatım, Tartışma
10 Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik Düz Anlatım, Tartışma
11 Atatürk İlkeleri; Milleyitçelik Düz Anlatım, Tartışma
12 Atatürk İlkeleri; Halkçılık Düz Anlatım, Tartışma
13 Atatürk İlkeleri; Laiklik Düz Anlatım, Tartışma
14 Atatürk İlkeleri; Devletçilik,İnkılapçılık Düz Anlatım, Tartışma
15 Yıl Sonu Sınavı Düz Anlatım, Tartışma
16/17 Yıl Sonu Sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Azak, N.K.,Türker,M.,Koçak,M.,Özen,S., Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2006 ABP Yayınevi)
Diğer Kaynaklar  - NUTUK 2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II YÖK Yayınları Ankara, 1997 3- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, MEB Yayınları, Ankara 2009 4- Atatürk, Gn. Kur. ATESE Bşk.lığı Yayınları, Ankara, 1980


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 5
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü: 55
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.2
Dersin AKTS Kredisi: 2