Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Temel Bilgisayar Bilimleri I

Dersin Kodu : ENF102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Misafir Öğretim Elemanı F.TUĞBASİNANOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : Ms Excel Kullanımı Ms Power point kullanımı

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi, internet ve ofis uygulama programlarının(MS Word, Powerpoint ) temel seviyede kullanımı becerilerini vermektir.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 MS Excel - Excel´e Giriş, Sayfa ve Hücre Kavramı, İmleç Çeşitleri, Sayfa Sekmeleri, Kes-Kopyalama-Yapıştır, Satır ve Sütun İşlemleri Teori
2 MS Excel - Araç Çubuklarıyla Tanışmak, Dosyalarla Çalışmak, Çalışma Sayfası Uygulama, Tartışma
3 MS Excel - Formül Oluşturma Uygulama, Tartışma
4 MS Excel - Formül Oluşturma Uygulama, Tartışma
5 Excel uygulaması Uygulama
6 MS Excel - Menülerle Çalışmak Uygulama, Tartışma
7 MS Excel - Menülerle Çalışmak Uygulama, Tartışma
8 vize
9 Microsoft Ofis power point programını kullanma Teori
10 Microsoft Ofis power point programını kullanarak sunu hazırlama ve sunu teknikleri Uygulama, Tartışma
11 Microsoft Ofis power point programını kullanarak sunu hazırlama ve sunu teknikleri Uygulama, Tartışma
12 Microsoft Ofis power point programını kullanarak sunu hazırlama ve sunma Uygulama, Tartışma
13 Microsoft Ofis power point programını kullanarak sunu hazırlama ve sunma Uygulama, Tartışma
14 Microsoft Ofis power point programını kullanarak sunu hazırlama ve sunma Uygulama, Tartışma
15 final
16/17 final


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Zehra Alakoç Burma.(2005). Windows ve Entegre Ofis. Seçkin Yayıncılık
 Yayınlanmamış ders notları
Diğer Kaynaklar  Microsoft Office Eğitim Cdleri
 http://office.microsoft.com/tr-tr/training/HA010036532.aspx


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 3
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 2
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 3
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 3
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 1
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 5
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 80
Toplam İş Yükü / 25 (s): 3.2
Dersin AKTS Kredisi: 3