Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : End. Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek. II

Dersin Kodu : T 202

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. NURHAYAT ÇULLUOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1) Endüstri bitkilerinin tanımlanması, önemi ve gruplandırılması tanımlama
2) Gruplamada yer alan Nişasta şeker bitkileri, yağ bitkileri, lif bitkileri, tütün-ilaç-baharat bitkilerinin tanınması ve bazılarının da üretim tekniklerini açıklayabilme
3) Türlerin üretimindeki farklılıkları açıklayabilme
4) Türlere göre tohumluk üretim teknikleri oluşturabilme
5) Tohumluk elde etme yöntemlerini kavrayabilme
6) Tohumluk alma yöntemini yapabilme
7) El beceri kazanma
8) Yöntem, materyal ve araç gereç kullanabilme

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Endüstri bitkilerinin özelliklerini, yetiştirme ve tohum üretme teknikleri öğrenme ve bunlardan bir kısmını yapabilmelerini sağlamak.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin konularının tanıtımı Düz Anlatım
2 Yağ bitkilerinin önemi, Türkiye ve dünya üretimi Gösterim, Düz Anlatım
3 Soya fasulyesi yetiştiriciliği Gösterim, Düz Anlatım
4 Soya fasulyesi yetiştiriciliği Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
5 Soya fasulyesi yetiştiriciliği Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
6 Soya fasulyesi yetiştiriciliği, hasadı ve tohum üretimi Saha / Arazi Çalışması
7 Yerfıstığı yetiştiriciliği Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
8 Vize
9 Yerfıstığı yetiştiriciliği Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
10 Yerfıstığı yetiştiriciliği Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
11 Yerfıstığı yetiştiriciliği, hasadı ve tohum üretimi Saha / Arazi Çalışması
12 Ayçiçeği yetiştiriciliği Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
13 Ayçiçeği yetiştiriciliği, hasadı ve tohum üretimi Saha / Arazi Çalışması
14 Ayçiçeği yetiştiriciliği, hasadı ve tohum üretimi Saha / Arazi Çalışması
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1- Gencer, O., Genel Tarla Bitkileri (Endüktri Bitkileri) Ç.Ü.Z.F. Ders Kitabı No:42, Adana 1995
 2- Arıoğlu, H., Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Ç.Ü.Z.F.Genel Yayınları No:22, Ders Kitabı No:A.70, Adana 1999
 3- Gürbüz, B., Kaya, D., Demirtola, A. Ayçiçeği Tarımı, Hasat Yayınhcılık Ltd.Şti. 2003
Diğer Kaynaklar  FAO, DİE.


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 80
    Ödev/Proje/Diğer 1 20
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 3
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 3
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 2
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 3
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 3
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 3
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 4
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 5
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 3
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 2
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 1
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü: 123
Toplam İş Yükü / 25 (s): 4.92
Dersin AKTS Kredisi: 5