Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Yem Bit. Yet. Ve Toh. Ür. Tek.

Dersin Kodu : T 207

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 6

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. NURHAYAT ÇULLUOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1) Yem bitkilerinin önemini kavrayabilme
2) Yem bitkilerinin sorunlarını öğrenme ve çözüm yollarını aramayı kavrama
3) Farklı gruplarda yem bitkilerinin üretim tekniklerini yapabilme
4) Farklı gruplarda yem bitkilerinin tohum üretim tekniklerindeki farklılıkları kavrama ve yapabilme
5) Tohumluk elde etme yöntemlerini kavrayabilme
6)Yem bitkilerini değerlendirme yöntemlerinioluşturabilme
7) El beceri kazanma
8) Yöntem, materyal ve araç gereç kullanabilme

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Hayvancılıkta temel unsur olan yem bitkilerinin ülke koşullarına göre uygun olanların yetiştiriciliğini teorik ve uyglamalı olarak öğrenilmesini sağlamak

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin konusu hakkında bilgilendirme Düz Anlatım
2 Yem bitkilerinin önemi ve sorunları Gösterim, Düz Anlatım
3 Yem Bitkilerinin bölümleri Gösterim, Düz Anlatım
4 Yem bitkilerini yetiştirme teknikleri Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
5 Baklagil yem bitkilerinin özellikleri Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
6 Yonca, üçgül, fiğ vb. baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesi Saha / Arazi Çalışması
7 Yonca, üçgül, fiğ vb. baklagil yem bitkilerinin yetiştirilmesi Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
8 Vize
9 Buğdaygil yem bitkilerinin özellikleri Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
10 Çim Sorgum vb. yem bitkilerinin yetiştirilmesi Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
11 Çim Sorgum vb. yem bitkilerinin yetiştirilmesi Saha / Arazi Çalışması
12 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Gösterim,Grup Çalışması,Düz Anlatım
13 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Saha / Arazi Çalışması
14 Diğer familyalardan yem bitkilerinin (Hayvan pancarı, arı otu vb.) yetiştirilmesi Saha / Arazi Çalışması
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1- Sağlamtimur, T., Tansı, V., Baytekin, H. Yem Bitkileri Yetiştirme. Ç.Ü.Z.F.Ders Kitabı No:C74, Adana:2001
 2- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., Yem Bitkileri, Hasat Yayıncılık, 2.Baskı 2004
 3- Açıkgöz, E. Yem Bitkileri, Uludağ Üni.Güç.Vakfı Yayın No:182, VİPAŞ AŞ.Yayın No:58, Bursa 2001
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 80
    Ödev/Proje/Diğer 1 20
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 2
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 3
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 2
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 3
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 3
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 3
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 4
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 5
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 3
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 2
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 1
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 20 20
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 48 48
Toplam İş Yükü: 153
Toplam İş Yükü / 25 (s): 6.12
Dersin AKTS Kredisi: 6