Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tohumluk Hazırlama Teknolojisi

Dersin Kodu : T 209

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 3

Eğitici(ler)nin Adı : Dr.Öğr. ÜyesiDr. FARUK TOKLU

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Bitkilerde üreme biyolojisi ve tohumluk kavramlarını algılayabilme.
2.Tohumluk üretiminin genel ilkelerini kavrayabilme.
3.Kültür bitkilerinde tohum üretim tekniklerini anlayabilme.
4. Organik tohum üretiminin esaslarını ve prensiplerini kavrayabilme.
5.Tohum işleme tekniklerini algılayabilme.
6.Tohum kaplama, delintasyon ve paketleme gibi konularda güncel bilgileri algılayabilme.
7. Tohumluk üretimi ve teknolojileri konusunda güncel bilgileri takip edebilme ve çalışma alanına uyarlayabilme.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Kültür bitkilerinde tohumluk üretimi ve tohum teknolojileri, tohumların hasadı, kurutulması, elenmesi, ilaçlanması, paketlenmesi ve muhafazası konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin tanıtımı ve işlenecek konular ve kullanılacak kaynakların tanıtılmasıve öğrencilerle tanışma. Düz Anlatım, Tartışma
2 Bitkilerde üreme ve tohumluk Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
3 Tohumluk üretiminin genel ilkeleri Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
4 Tohumluk üretiminde agronomik esaslar Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
5 Tarımsal önem taşıyan bazı bitkilerde tohum üretim teknikleri Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
6 Tarımsal önem taşıyan bazı bitkilerde tohum üretim teknikleri Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
7 Tarımsal önem taşıyan bazı bitkilerde tohum üretim teknikleri Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
8 Organik tohum üretimi Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
9 Tohum işleme teknikleri Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
10 Ara Sınavı
11 Tohum işleme teknikleri Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
12 Tohumların temizlenmesi, sınıflandırılması ve kurutulması Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
13 Tohum kaplama, delintasyon, paketleme Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
14 Tohum kaplama, delintasyon, paketleme Düz Anlatım, Tartışma, Beyin fırtınası
15 FİNAL
16/17 FİNAL


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Eser, B., Saygılı, H., Gökçöl, A., İlker, E. (2005).Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma merkezi, Cilt I.
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 2
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 4
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 4
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 4
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 5
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 5
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 4
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 3
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 66
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.64
Dersin AKTS Kredisi: 3