Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Kültür Bit. Zar. Ve Müc. Yönt.

Dersin Kodu : T 215

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 2

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Böceklerin ekonomik öenmi ve sınıflandırmasını yapabilme yetisinde olma
2. Böceklerin dış yapısı ve anatomisini bilme
3. Böceklerde üreme ve gelişme şekillerinin kavranması
4. Böceklerle savaşım yöntemlerinin ögretilmesi
5. Böcekleri sınıflandırabilme yetkinliğinde olma
6. Böceklerin toplanması, öldürülmesi ve koleksiyonlarını yapabilme yetkinliğinde olma
7. Böceklerin yaptıgı zaralanmalardan teşhisinin yapabilme yetkinliğini kazanma
8. Böcekleri arazide tanıyabilme yetisinde olma

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Kültür bitkilerininde görülen zararlıları tanıma, teşhis edebilme ve gerekli mücadele yöntemini belirleyebilme yetkinliğini kazandırmaktır

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Hexapodaya ait genel özellikleri bilme ve genel böceklere giriş Düz anlatım, Gösterim
2 Böceklerin dış(morfolojisi) Düz anlatım, Gösterim
3 Böcekte baş, thorax ve abdomen uzantılarının genel özellikleri Düz anlatım, Gösterim
4 Böcekte baş, thorax ve abdomen uzantılarının genel özellikleri Düz anlatım, Gösterim, arazi çalışması
5 Böcekte baş, thorax ve abdomen uzantılarının genel özellikleri Düz anlatım, Gösterim, labaratuar çalışması
6 Böceklerde duygu organları Düz anlatım, Gösterim, arazi çalışması
7 Vize sınavı
8 Ses çıkarma organları ve salgı organları Düz anlatım, Gösterim
9 Böceklerle mücadele yöntemlerinin belirlenmesi Düz anlatım, Gösterim
10 Böceklerin sınıflandırlıması Düz anlatım, Gösterim
11 Arazi çalışması Arazi ve labaratuvar çalışması
12 Arazi çalışması Arazi ve labaratuvar çalışması
13 Arazi çalışması Arazi ve labaratuvar çalışması
14 Arazi çalışması Arazi ve labaratuvar çalışması
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Kansu, İ.,2000. Genel Entomoloji. A.Ü.Ziraat Fakultesi yayınları. Ankara
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 5
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 5
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 3
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 127
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.08
Dersin AKTS Kredisi: 5