Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Bitki Besleme Ve Gübreleme

Dersin Kodu : T_ 102

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT
Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Gübre ve gübrelemenin tanımı ve gübrelerin sınıflandırılması nı bilir.
2. Gübrelerin özelliklerini ve kullanım amaçlarını bilir.
3. Gübreleme metotlarını bilir.
4. Gübrelerin verilme zamanlarını ve verilme derinliklerini bilir.
5. Bitki besin elementlerinin eksiklik belirtilerini ve belirtileri giderme yollarını bilir.
6. Bitki besin elementlerinin bitkiye alınma formlarını ve bitkideki fonksiyonlarını bilir.
7. Gübrelerin kullanılmasında dikkat edilecek hususları bilir.
8.Tahılların gübrelenmesi hakkında yorum yapabilir
9.Meyve ağaçlarının gübrelenmesi hakkındayorum yapabilir
10. Endüstri bitkilerinin gübrelenmesi hakkında yorum yapabilir.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Gübreler ve özelliklerinin kavranması,bitki besleme ve gübreleme bilgilerinin kazandırılması Gübreler ve özelliklerinin kavranması,bitki besleme ve gübreleme bilgilerinin kazandırılması

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Gübre ve gübrelemenin tanımı,gübrelerin sınıflandırılması Düz Anlatım, tartışma,gösterim
2 İşletme gübreleri Düz Anlatım, tartışma,gösterim
3 Ticaret gübreleri,azotlu gübreler Düz Anlatım, tartışma,gösterim
4 Fosforlu gübreler Düz Anlatım, tartışma,gösterim
5 Potasyumlu gübreler Düz Anlatım, tartışma,gösterim
6 Kompoze,yaprak ve mikroelement gübrelerin özellikleri Düz Anlatım, tartışma,gösterim
7 Vize
8 Bitkibesin elementlerinin eksiklik belirtileri ve giderilme yolları Ödev,seminer,tartışma
9 Gübrelerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar Düz Anlatım, tartışma,gösterim
10 Gübrelerin verilme zamanları Düz Anlatım, tartışma,gösterim
11 Gübrelerin verileceği derinlikler Düz Anlatım, tartışma,gösterim
12 Gübreleme metotları Düz Anlatım, tartışma,gösterim
13 Tahılların gübrelenmesindeki genel esaslar Düz Anlatım, tartışma,gösterim
14 Meyve ağaçlarının gübrelenmesindeki genel esaslar Düz Anlatım, tartışma,gösterim
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Zabunoğlu,S., Karaçal,İ.,1997. Gübreler ve Gübreleme.Ankara ünv.Ziraat fak.yayınları
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 60
    Ödev/Proje/Diğer 1 40
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 5
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 4
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 2
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 57
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.28
Dersin AKTS Kredisi: 2