Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Tohumculuk Mevzuatı

Dersin Kodu : T_ 112

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Öğr.Gör.Dr. FAHRİYE BİHTER ZAİMOĞLU ONAT

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Tohum ve tohumculuk kavramlarını algılayabilmek
2. Sertifikalı tohum kullanmanın önemini algılayabilmek
3. Türkiyede sertifikalı tohumluk üretimi ve dağıtımıyla ilgili yasal düzenlemeleri bilme
4. Çeşit tesciline ilişkin yönetmelikleri anlama
5. Tohum üretilmesi için yasal iznin alınması için gerekli prosödurleri bilmek
6. Tohum ithalatını bilmek
7. Tohum ihracatını kurallarını bilme
8.Türkiyede tohumculukla ilgili hak ve kuralları uygulayabilme

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : ohumculuk sektöründe bilinmesi gereken sorumluluklar, kanunlar ve hakların ögretilmesi ve bunun uygulanabilmesi

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Tohum nedir, Tohumculukta kullanılan tarif ve tanımlar Düz Anlatım, Sözlü sunum
2 Tohum nedir, Tohumculukta kullanılan tarif ve tanımlar Düz Anlatım, Sözlü sunum
3 Sertifikalı tohum kullanımının önemi Düz Anlatım, Sözlü sunum
4 Türkiye de sertifikalı tohumluk üretimi ve dagıtımının düzenlenmesi Düz Anlatım, Sözlü sunum
5 5553 sayılı tohumculuk yasası Düz Anlatım, Sözlü sunum
6 Çeşit tesciline ilişkin yönetmelik Düz Anlatım, Sözlü sunum
7 Vize sınavı
8 Özel sektör tarımsl araştırma kuruluşlarının tesbiti ve tescili Düz Anlatım, Sözlü sunum
9 Bakanlık tarafından tavsiye edilen çeşitler Düz Anlatım, Sözlü sunum
10 Üretim izninin verilmesi Düz Anlatım, Sözlü sunum
11 Tohum ithalatı ve ihracatına ait düzenlemeler Düz Anlatım, Sözlü sunum
12 Tohumluk üretimi için nasıl başvurulur Düz Anlatım, Sözlü sunum
13 Üretici belgesi nasıl alınır, beyannameler nasıl verilir Düz Anlatım, Sözlü sunum
14 Türkiye de faaliyet gösteren tohum firmalar Düz Anlatım, Sözlü sunum
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  Basılı olmayan ders notları
 Tohumculuk mevzuatı yönetmeliği
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 1
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 0
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 5
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 3
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2