Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Türk Dili I

Dersin Kodu : TD 101

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Alt Aşama (Önlisans)

Dersin Yılı : 1

Dersin Dönemi : Güz (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 2

Eğitici(ler)nin Adı : Okutman GÜNSELİ YELDA İLBEYLİ

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1.Dilin tanımı,doğuşunu,özelliklerini,dil_kültür,dil_millet ilişkisini kavrayabilmelidir
2.Dil aileleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
3.Türk dilinin tarihi gelişimini kavramalıdır.
4.Sözcük türlerini kavramalıdır.
5.Cümle kuruluşu ve cümle türlerini kavramalıdır.
6.Paragraf ve paragraf türleri,giriş gelişme sonuç paragraflarını yazabilmelidir.
7.Sözlü iletişimin önemini kavramave konuşma kurallarını uygulayabilmedir.
8.İş ve toplumsal yaşamda karşılaşılan yazı türlerini tanımalı ve uygulamalıdır.

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Öğrencilere konuşma ve yazı dilinin bütün ses ve anlam özelliklerini sistemli bir şekilde vererek, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak.Dil nedir?Dil_kültür, dil_millet ilişkisi ve dünya dilleri hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği :

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması. Düz Anlatım
2 Dilin tanımlanması,dilin doğuşu ve özellikleri,dil_kültür,dil_millet ilşkisi. Düz Anlatım
3 Dil türleri;anadili, madde dili,konuşma dili,yazı dili, özel diller ,argo dil,yapma diller. Düz Anlatım
4 Dil aileleri,yapıları bakımından dil aileleri,kaynakları bakımından dil aileleri. Düz Anlatım
5 Türk dilinin tarihçesi Düz Anlatım
6 Atatürk´ün dil hakkındaki görüşleri. Düz Anlatım
7 Anlam ve görevleri bakımından sözcükler. Düz Anlatım
8 Vize Sınavı
9 Cümle,cümlenin unsurları,cümle çeşitleri Düz Anlatım
10 Cümlenin anlamı ve yorumu Düz Anlatım
11 Paragraf nedir?Neden paragraf yaparız?Paragrafın işlevi nedir? Düz Anlatım
12 Anlatım bozuklukları,örnek cümleler ve metinler üzerinde uygulama. Düz Anlatım
13 Sözlü iletişim,sözlü iletişimin önemi,konuşma, konuşmanın öğeleri. Düz Anlatım
14 Yazılı iletişim ve önemi.İş ve toplumsal yaşamda karşılaşılan yazı türleri. Düz Anlatım
15 Final sınavı
16/17 Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1.Yazım Kılavuzu,TDK yayınları,Ankara,2005. 2.TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005 3.ERDOĞAN Ergün;TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ,abp Yayınevi,TRABZON,2006 4.GÜLENSOY Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005 5.DOĞAN,İsmail;TÜRK DİLİ,Akademi Yayınevi,Rize 2000
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 100
    Ödev/Proje/Diğer 0 0
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 * Elde ettiği verilerin analizini yapabilme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olma 0
2 * Bitki ve tohumlardaki hastalık ve zararlıları tanıma ve mücadele yapabilme yetisine sahip olma 0
3 * Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak gerekli yöntem ve teknikleri belirleyip uygulayabilme yetisinde olma 0
4 Alanıyla ilgili plan ve projeleri koordine adebilme, bireysel yada ekip olarak sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olma 0
5 * Alanında edindiği bilgi ve becerileri geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 0
6 * Sorgulayıcı ve araştırıcı olma yetkinliğine sahip olma 0
7 * Analitik düşünme yetkinliğinde olma 0
8 *Tarımsal üretim için gerekli kuramsal ve temel bilgiye sahip olma 0
9 * Farklı bitki türlerine ait tohum oluşumu, üretim teknikleri, pazarlama ve hasat gibi süreçler hakkında bilgi sahibi olma 0
10 * Farklı tarla ve sebze bitkilerinin ekolojik istekleri ve bunların yetiştirilme yöntemleri ve ıslah yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma 0
11 * Tarımsal üretim yapabilme ve tohum elde etme, bunlarla ilgili kalite analizleri yapabilme yetkinliğine sahip olma 0
12 * Farklı bitkilerde ıslah yöntemlerini uygulayabilme yetisinde olma 0
13 * Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilme ve etkin iletişim becerisine sahip olma 5
14 * Temel düzeyde ingilizce kullanım becerisine sahip olma 0
15 * Atatürk ilkeleri ve inkilapları konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olma 0
16 * Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak bilgiye ulşama yetkinliğine sahip olma 0
17 * Tohum tescili, sertifikalı tohumluk üretimi hakkında yasal düzenlemelere hakim olma 0
18 * Çevre koruma, iş güvenliği ve sağlıgı konularında yeterli bilince sahip olma 0
19 *Teknik, teknolojik ve ekonomik yönlerini dikkate alınarak tohum üretim alanlarında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek ve yönetebilecek yetkinliğine sahip olma 0
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü: 52
Toplam İş Yükü / 25 (s): 2.08
Dersin AKTS Kredisi: 2