Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Ders Bilgileri
Dersin Adı : Sistem Analizi

Dersin Kodu : ENM330

Dersin Türü : Zorunlu

Dersin Aşaması : Birinci Aşama (Lisans)

Dersin Yılı : 3

Dersin Dönemi : Bahar (16 Hafta)

Dersin AKTS Kredisi : 5

Eğitici(ler)nin Adı :

Dersin Öğrenme Kazanımları : 1. Sistem ve sistem çeşitleri konusunda bilgi sahibi olmak,
2. Herhangi bir sistemin sorunlarını analiz edebilmek ve önceliklendirmek
3. Fizibilite çalışması yapmak,
4. Teknoloji araştırmak ve seçmek,
5. Süreç haritası hazırlamak,
6. Veritabanı tasarlamak,
7. proje yönetimi becerileri edinmek,
8. Rapor tasarlamayı ve işletmedeki bilgiyi yönetebilmeyi öğrenmek,
9.Süreç odaklı yönetim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak,
10. Takım ruhu oluşturmak ve liderlik vasıflarını geliştirmek,
11. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek

Dersin Veriliş Şekli : Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Önkoşulları : Yok

Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar : Yok

Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin üretim ve hizmet sektöründeki iş süreçlerini analiz etmesi ve süreçteki sorunları da belirleyerek süreç haritası çıkarmak; her sorun içinde yer alan ilişkilerin karşılıklı bağlılığını ortaya koymak; sorunun çözüm alternatiflerini ortaya koymak ve en iyisini mühendislik yönetmleri ile seçmek; teknoloji araştırmak ve fizibilite yaparak teknoloji seçmek; iş süreçlerinde iyileştirme yaparak yeni sistemi tasarlamak; iş çevresindeki süreçsel, kültürel, ekonomik, teknolojik ve politik sistemleri inceleyebilme becerisi elde etmek ve uygun çözüm önerilerinde bulunabilmek; yönetim bilişim sistemi kurarak sistemin performansını ve başarısını yönetmeyi öğretmektir.

Dersin İçeriği : Dersin amacı, tanışma temel kavramlar (sistem,sistem çeşitleri,sistem analist ve görevleri vb.),Metodoloji kavramı, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü, Planlama aşaması , (sorumluları,eylemler,teknikler,araçlar,sistem teklifi içeriği), Planlama aşaması (Fizibilite, KBF, SWOT, HIPO,vb uygulama), Proje Yönetimi (tanımı, önemi, aşamaları, Gantt, CPM, PERT) İhtiyaç Analizi aşaması,Sistem tasarımı, Sistem tasarımı,Sistemi uygulamaya koyma ve kullanım,Süreç Odaklı Yönetim Yaklaşımları (BPR, 6 sigma, Kaizen, TQM, vd)

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Yeri : Derslik, lab


  Ders Planı
Hafta Konu Öğrencinin Ön Hazırlığı Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri
1 Dersin amacı, tanışma temel kavramlar (sistem,sistem çeşitleri,sistem analist ve görevleri vb.) Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması
2 Metodoloji kavramı, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
3 Planlama aşaması (sorumluları,eylemler,teknikler,araçlar,sistem teklifi içeriği) Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
4 Planlama aşaması (Fizibilite, KBF, SWOT, HIPO,vb uygulama) Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
5 Proje Yönetimi (tanımı, önemi, aşamaları, Gantt, CPM, PERT) Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
6 İhtiyaç Analizi aşaması Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
7 İhtiyaç Analizi aşaması Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
8 Ara Sınav Sınava kadarki bölümlerin tekrar edilmesi Sınav
9 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
10 Sistem tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
11 Sistem Tasarımı Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
12 Sistemi uygulamaya koyma ve kullanım Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası, Grup çalışması, ödev-araştırma
13 Süreç Odaklı Yönetim Yaklaşımları (BPR, 6 sigma, Kaizen, TQM, vd) Ders kitabından ilgili bölümün okunması Tartışma,sunum, düz anlatım, beyin fırtınası
14 Proje sunumları ve proje teslimi Proje hazırlığı Sözlü ve yazılı proje sunumu
15 Proje sunumları Proje hazırlığı Proje sunumu
16/17 Final sınavı Sınava kadarki bölümlerin tekrar edilmesi Final sınavı


  Önerilen Kaynak ve Okumalar
Kaynak Türü Kaynak Adı
Ders Notu ve Kitaplar  1. Bilişimde Sistem Analizi ve Tasarımı, Nobel Yayınevi, 2001, Oya H. YÜREGİR,
 2. Kendall, K., Kendall J. Systems Analysis and Design, Prentice Hall, (yardımcı kaynak)
 3. Essentials of Systems Analysis & Design, J. S. Valacich, J. F. George, J. A. Hoffer, Prentice Hall,(yardımcı kaynak)
Diğer Kaynaklar


  Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri Sayısı Katkı Yüzdesi
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 25
    Ödev/Proje/Diğer 4 75
Toplam 100
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı 40
 
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi 100
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı 60
Toplam 100

  Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı
No Temel Öğrenme Kazanımı Katkısı*
1 Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme. 5
2 Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar. 4
3 Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi. 4
4 Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi. 5
5 Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme. 5
6 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. 4
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni. 5
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. 4
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme. 4
10 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme. 5
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 3
12 İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 0
13 İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma. 0
14 Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma. 5
* Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir.

  Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
    Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
    Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
    Ödev, Proje, Diğer 4 12 48
    Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 2 2
    Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü: 136
Toplam İş Yükü / 25 (s): 5.44
Dersin AKTS Kredisi: 5