Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>İstatistik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : İstatistik yaşamın her alanında verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini, yorumlanmasını ve sunulmasını inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. İstatistik bilimi, mühendislik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, ekonomiden halkla ilişkilere kadar geniş bir yelpazede uygulanmaktadır. Küresel rekabet koşullarında tüm özel ve kamu kurumları, üretim ve ürün geliştirme süreçlerinde, toplam kalite yönetimi sürecinde, piyasa ve pazar araştırmaları sistem güvenirliliği ve deney tasarımı gibi alanlarda istatistik biliminin araçları kullanılır. Ayrıca sigortacılık, bankacılık, finans, aktüerya ve risk yönetimi, borsa, karar destek sistemleri, sağlık ve deprem araştırmaları başta olmak üzere birçok alanda istatistikçilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Amacımız bu ihtiyaca cevap verecek İstatistik bilimine uygun temel matematik kuramları, istatistik teorisi, olasılık ve stokastik süreçler, istatistik kuram ve yöntemleri, zaman serileri analizi, istatistik bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları ve yapay zeka, istatistiksel kalite kontrol ve Toplam Kalite Yönetimi, Altı Sigma ve Yalın Üretim Yaklaşımının yanında istatistikte optimizasyon yöntemleri ve Yöneylem Araştırması, veri madenciliği, deney tasarımı ve variyans analizi, bulanık mantık ve istatistik uygulamaları, Risk Analizi gibi teknik alanlardaki bilgi ile sosyal bilimlere ait temel bilgiyi öğrencilere en iyi biçimde aktarmaktır. Bölüm Olanakları: • Yandal • Çift anadal • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı Kariyer Olanakları Bölüm mezunları; bankalar, bakanlıklar ve müsteşarlıklar, kamudaki değişik genel müdürlükler, sigorta şirketleri, Silahlı Kuvvetler, yazılım şirketleri, halkla ilişkiler şirketleri, istatistik araştırma merkezleri, üniversiteler, lojistik şirketleri, otomotiv ve diğer endüstriyel sektörlerde istatistiksel süreçlerden sorumlu uzman yardımcısı, uzman olarak görev yapabilirler. Kariyer gelişimine paralel olarak yönetici konumunda çalışabilirler.  

Kazanılan Derece : Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İSTATİSTİK Lisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.  

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Bölümümüz, öğrencilerini tecrübeli akademik kadrosu ve zengin kütüphane imkânlarıyla Türkiye’nin ve dünyanın yarınlarına en iyi şekilde hazırlamak idealiyle hizmet vermektedir. Bölümümüz, dünyadaki çağdaş gelişmeleri yakından takip eden ve kendisini devamlı yenileyen bir anlayışla hareket ederek, öğrencilerimize iyi bir alan bilgisi vermeyi birinci hedefi olarak görmektedir.Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak imkân ve fırsatları temin etmeye kararlıyız. Öğrencilerimizi hazır bilgiyi öğrenerek olduğu gibi kullanan değil; sorgulayan, eleştirebilen ve bilgi üreten bir anlayışla yetiştirme gayreti içindeyiz. Bölümümüzde okutulan derslerin muhtevası, günümüz toplumunun ihtiyaç ve beklentileri ile dünyadaki en gelişmiş üniversitelerdeki ders programları göz önünde bulundurularak titiz bir dikkatle hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz, tecrübeli ve sahasında tanınmış öğretim üyelerinden oluşan kadrosuyla aydınlık bir geleceğe yürümektedir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bölüm mezunları; bankalar, bakanlıklar ve müsteşarlıklar, kamudaki değişik genel müdürlükler, sigorta şirketleri, silahlı kuvvetler, yazılım şirketleri, halkla ilişkiler şirketleri, üniversiteler, lojistik şirketleri, otomotiv ve diğer endüstriyel sektörlerde, istatistiksel işlemlerden sorumlu uzman yardımcısıi uzman ve yönetici olarak görev alabilirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. SELAHATTİN KAÇIRANLAR  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.