Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Fen-Edebiyat Fakültesi >>Kimya

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Kimya bölümü, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine bağlı sekiz bölümden birisi olup, halen yılda yaklaşık 30 öğrenci kabul etmekte olan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölüm bünyesinde 5 anabilim dalı yer almaktadır; analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya. Her bir anabilim dalının kendi araştırma laboratuvarlarında yürütmekte oldukları çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerle birlikte lisansüstü eğitimi de sürdürülmektedir. Lisans eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, lisansüstü derslerin bir kısmı ingilizce olarak yürütülmektedir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Kimya lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Kimya programında, maddelerin kimyasal yapısı, nitelikleri ve kimyasal tepkimelerle ilgili çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin fayda sağlamak amacı ile kullanımları konusunda donanımlı eleman yetiştirmek amaçlanır. Bu amaçla, çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek uluslar arası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Kimya bölümü mezunları, çeşitli endüstri alanlarında (ilaç, gıda, tekstil, petrokimya, kozmetik vb.) faaliyet gösteren fabrikalarda kimyager olarak, kamusal veya özel analiz laboratuvarlarında görev almaktadırlar. Ayrıca, pedagojik formasyon eğitimi almak suretiyle, kimya öğretmeni olarak gerek milli eğitime bağlı gerekse de özel okullarda görev yapabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. ELİFE SULTAN VAYISOĞLU GİRAY  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.