Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Güzel Sanatlar Fakültesi >>Grafik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Grafik bölümünün eğitim planı, dört yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencinin, ülke ve küresel bazda basılı medya, multimedya, çevresel tasarım, reklam gibi çeşitli iletişim platformlarında, doğru iletişim methodlarını kullanarak yetkin tasarım çözümleri üretebilmesi hedefiyle hazırlanmıştır. Öğrenciler eğitim süreleri boyunca basın-yayın tasarımından web tasarımına, illüstrasyondan, çevresel grafik tasarımına geniş bir yelpazede, görsel iletişim becerililerini geliştirebilecek dersler almaktadır. Bölüm 3 atölye, 1 bilgisayar atölyesi ve 1 fotoğraf stüdyosu ile öğrencilere sunduğu çalışma ortamında 1 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma görevlisiyle eğitim vermektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Grafik lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : 4 yıllık eğitim-öğretim sonunda öğrencilerimizin, çalışma alanları içerisine giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, eleştirel bakış açısına sahip, doğal ve yapay öğelere/imgelere akıl ve sezgi yoluyla yeni işlevler kazandırabilen, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren, görsel iletişim ediminin gerçekleştiği tüm fiziksel ortamlarda ürün koyma yeterliliğine sahip grafik sanatçısı/tasarımcısı olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, yerel veya network reklam ajanslarında, masaüstü yayıncılık sektöründe, tasarım atölyelerinde ya da departmanlarında, yaratıcı yönetmenlik, sanat yönetmenliği,grafik tasarımcılık, sayfa tasarımcılığı ve illüstrasyon sanatçılığı, matbaa ve/veya baskı öncesi hazırlık endüstrisinde grafikerlik ve atölye şefliği, ayrıca tekstil sektöründe grafik tasarımcılık, illüstrasyon sanatçılığı ve baskı tasarımcılığı 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. OYA TÜRE AYGÜN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.