Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Güzel Sanatlar Fakültesi >>Seramik

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Seramik Programı, nitelikli sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlayan, araştırmaya, projeye ve uygulamaya dayalı dört yıllık lisans eğitimi veren bir birimdir. Programda el-göz koordinasyonu, malzeme kullanma ve şekillendirme, verilen teorik ve uygulamalı bilgiyi kullanarak yaratıcı, özgün ve estetik sanat ve tasarım projeleri geliştirme becerisi değerlendirilmektedir. Çok boyutlu algılama becerisi olan, evrensel gelişmeleri takip eden, çağdaş tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Seramik lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : 2000 yılında öğrenci alımına başlanan Seramik Programı´nda, teorik derslerin verilmekte olduğu dersliklerin yanı sıra, desen, tasarım ve bilgisayar stüdyosu, endüstriyel seramik atölyesi, çamur atölyeleri, teknoloji laboratuvarı, seramik fırınları, çamur ve alçı tornaları gibi mekan ve ekipmanlar ile öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanmaktadır. Ayrıca seminer, konferans, workshop ve teknik geziler ile seramik sanatı ve tasarımı hakkında paylaşımlarda bulunulmaktadır. Atölye ve fabrika stajları aracılığı ile öğrencilere seramik sanatı ve endüstrisinde tecrübe kazanma olanağı verilmektedir. Öğrencilere projeleri ile mezuniyet sergisi, yıl sonu sergileri, ulusal ve uluslararası sergi ve yarışmalara katılma imkanı, Fakülte bünyesinde diğer bölümlerde açılan dersleri de alarak yan dal ve çift anadal diploması alma hakkı ve Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Avrupa üniversitelerinde eğitim alma imkanı sunulmaktadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Öğrenciler özel atölyelerde ve fabrikalarda yapılacak olan üretim için gerekli beceriye sahip olacak şekilde yetişmekte, mezun olduklarında tasarımcı, serbest sanatçı veya akademisyen olarak çalışabilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi BAHAR ARI DELLENBACH  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.