Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Güzel Sanatlar Fakültesi >>Tekstil Tasarım

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : 2002 yılından itibaren eğitime başlanmıştır. Tekstil Tasarım Bölümü´nde 4 yıllık eğitim sürecinde tasarım ilkeleri, yaratıcılık ve özgünlük kriterleri doğrultusunda dokuma, baskı ve giysi tasarımına yönelik dersler verilmektedir. Tekstil Tasarım Bölümü, tekstil, hazırgiyim ve moda sektörüne tekstil teknik ve malzemelerini tanıyan, gündemi takip eden, yaratıcı, ulusal ve uluslararası alnda rekabet edebilir öncü tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim tekstil ve giyim tasarımına dönük dersler yanında sanatsal-kültürel, tekstil teknikleri ve bilgisayar destekli tasarım dersleri ile desteklenmektedir. 40 işgünü zorunlu staj uygulaması öğrencilerin tekstil ve moda sektörünü yakından tanımalarına imkan vermektedir.. Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde 7 Avrupa üniversitesi ile işbirliği bulunan bölümde eğitim teknik gezi, seminer, ve sergi düzenlemeleriyle desteklenmektedir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tekstil Tasarım lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tekstil endüstrisinin gereksinimi olan dokuma, baskı, giysi tasarımları konularını iyi bilen; tasarım ilkesi bakımından farklı olmayan bu üç disiplini özgün sanat ürünlerine aktarabilen, sanat ve tasarım alanlarında kendilerini geliştirerek vizyonlarını oluşturan tasarımcılar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler tekstil endüstrisi alanında ve sanatsal çalışmalarda kendi özgün çalışmalarını tasarlayabilir. Eğitim son sınıfta Sanat ve tasarım üzerine hazırlanan diploma projesi ile tamamlanır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlar tekstil ve hazırgiyim sektöründe tasarımcı olarak çalışabilir veya ilgili bölümlerde akademik kariyer yapabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. HAVVA HALAÇELİ METLİOĞLU 

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.