Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Tarım Makineleri

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Bölümümüz, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Kürsüsü adıyla 1970 yılında kurulmuştur. İzleyen yıllarda Tarımsal Mekanizasyon Bölümü olarak da adlandırılan bölümüz 1984 yılından bu yana Tarım Makinaları Bölümü adıyla görev yapmaktadır. Bölümümüzdeki çalışmaların temel amacı; tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması için bilgi üretmek ve yaymaktır. Ayrıca, mevcut tarım makinalarını daha verimli kullanılmasını sağlamak, ülkemizde olmayan makinaların, tasarım ve imalatını gerçekleştirerek veya diğer ülkelerdeki örneklerini sağlayarak imalatçı ve üreticilere örnekler sunmaktır. Bu amaçlarla bölümümüzün uzmanlık alanları; tarımsal elektrifikasyon, doğal enerji kaynakları, sera tekniği, tarım traktörleri, ergonomi, toprak işleme mekanizasyonu, ekim- dikim gübreleme mekanizasyonu, tarımsal savaş mekanizasyonu, hasat harman, hasat sonrası işlemler mekanizasyonu, tarım makinaları işletmeciliği ve planlama, hayvansal üretimde mekanizasyon başlıkları altında şekillenmiştir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Ziraat Mühendisi diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki öğrenimlerin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Lisans düzeyinde edinilen uzmanlık bilgilerini, özgün fikirlerle destekleyerek ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, karmaşık mühendislik problemlerini çözme ve Tarımsal Mekanizasyon kapsamındaki yenilikleri takip etme, inceleme ve uygulama becerisiyle, yeni veya disiplinler arası teknolojilere uyum sağlayabilecek esnek bilgi temeline sahip olmak.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Öğrencilerimiz, kazandıkları uygulamalı mesleki bilgi ve deneyimleri yanında, belirli düzeyde yabancı dile sahip olan, bilgisayar sistem ve programlarını kullanan, bilgisayar destekli çizim tekniği derslerini alarak bilgisayarlı çizim yapma becerisine sahip gerekli teknolojiyi nerede bulacağını öğrenen, kendini yenileyerek öğrenmeyi öğrenen Ziraat Mühendisleri olarak mezun olmaktadırlar. Bölümümüzden mezun olan mühendisleri; Bölümde öğretim elemanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat Bankası ve diğer bazı bankalarda, tarım kredi kooperatiflerinde, belediyelerde, tarım makinaları ile traktör imalatçı ve bayilerinde, bakım onarım, yedek parça ve pazarlama şirketleri ile özel çiftliklerde, seracılık işletmeleri ile teknolojisi üretimi ve pazarlaması yapan şirketler ile bunun gibi kurumlarda iş bulmakta ve çalışmaktadırlar. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.  

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki tüm olduğu ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı ve lisans düzeyinde ikiyüzkırk (240) AKTS’yi tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir.  

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. ZELİHA BEREKET BARUT  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.