Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Gıda Mühendisliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : 1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz, 1987 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almış olup, ülkemizin en köklü bölümlerinden birisidir. Bölümümüzde alanlarında uzman ve çoğunluğu yurtdışı eğitimli 7 profesör, 4 doçent ve 3 yardımcı doçent olmak üzere 14 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde lisans düzeyinde, 1 yıl İngilizce hazırlıktan sonra % 30 İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus gibi farklı değişim programlarından yararlanarak yurtdışına gönderilmektedir. Gıda Mühendisliği Bölümü genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Bölümümüzde temel olarak gıda bilimi, teknolojisi ve mühendislik alanlarında dersler verilmekte ve öğrencilerimize teorik derslerin yanında oldukça geniş uygulama yapma olanakları sunulmaktadır. Bu amaçla, 10 adet analiz ve 4 adet araştırma ve uygulama laboratuvarları hizmet vermektedir. Üretime yönelik kurulmuş olan pilot işletmelerde süt ürünleri, şarap, salamura zeytin, zeytinyağı, reçel, salça, et ürünleri ve unlu mamüller üretilmektedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Gıda Mühendisliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu`nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Gıda Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programının temel amacı sağlığa yararlı, güvenilir, besleyici ve tüketilebilir nitelikte gıdaları üretebilme ve gıdaların kalitesini kontrol etme bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Diğer amaçları araştırma yapmak ve gıda sanayii, tüketici ve diğer kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemektir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bağımsız karar verme, kendine güven, yaratıcılık becerisi kazanır ve sorumluluk alabilir Ekip çalışmasına uyum sağlar Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirir Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini kullanır Gıda konusunda literatürü izleyebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilir Meslek etiğine saygılı olur Bir gıda projesini planlama, uygulama ve geliştirme yetkinliğine sahiptir Gıda ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olur 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. TURGUT CABAROĞLU  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.