Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Ziraat Fakültesi >>Tarla Bitkileri

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Tarla Bitkileri Bölümü; Endüstri bitkileri, Tahıllar, Yem Bitkileri, Çayır-Mera ve Yemeklik Baklagiller konularında Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Tarla Bitkileri Bölümünde 11 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 14 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Eğitim-Öğretim Alt-Programının temel amacı; öğrencileri tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konusunda güncel bilgi ile donatmak ve bu bilgileri uygulamaya aktarma yeteneği kazandırmaktır. Bölümün araştırma amacı ise; tarla bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında bölge ve ülke çiftçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını uygulayıcılara aktarmaktır. Bölüm, Eğitim-Öğretim ve Araştırma amacıyla kullanılan 25 ha’lık bir araştırma alanına sahiptir. Ayrıca, bölümde bitki analiz, sitoloji, biyoteknoloji, fizyoloji ve tıbbı ve aromatik bitkiler analiz laboratuarları bulunmaktadır. Tarla Bitkileri Bölümü, CIMMYT, ICARDA,CIEAM, VOLKANI CENTER, FAO, Hohenheim Universitesi ve Hebrew Üniversiteleri ile işbirliği içerisindedir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarla Bitkileri lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Tarla Bitkileri Bölümü, öğrencilerine verdiği lisans dersleri ve yaptırdığı tez çalışmaları ile teorik bilgi üretimi yanında, uygulamaya yönelik pratik üretim çalışmaları yapmayı görev edinmiştir. Özellikle, bölgenin iklim ve toprak koşullarında yetiştirilebilecek tarla bitkileri ve bu bitkilerin yetiştirme teknikleri konusunda uygulamalı araştırmalar yapılması, bu araştırmalardan elde edilen bilgilerin üreticilere ulaştırılmasına öncülük edilmesi, ıslah ettiği üstün verimli ve kaliteli tarla bitkileri çeşitler ile üretim artışı bu görevin ana hedefleri arasındadır. Araştırma, uygulama ve eğitimi bütünleştiren bir ortam içerisinde, hayat boyu öğrenme ve hizmet verme konularında özgün meslek anlayışı geliştirerek, genelde tarım özelde tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında, topluma hizmet edecek sorumlu ve çevreye duyarlı, aldığı eğitimini alanında pratik olarak kullanabilen ve uygulayabilen, 21. yüzyılın gereksinimlerine cevap verebilecek bilgi, donanım, yetenek ve beceriye sahip, iyi eğitimli ziraat mühendislerinin yetiştirilmesidir 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin imar, fen işleri, park ve bahçeler birimleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kamu kurumları yanında şeker, un, yem ve yağ fabrikalarında, özellikle tarla bitkileri tohumculuğu yapan şirketlerde, ilaç bayilerinde ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. HALİS ARIOĞLU  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.