Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Türkçe Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Türkçe Eğitimi Bölümü, genel olarak dil olgusu, özel olarak da Türk dili hakkında geniş birikimi olan; duygu, düşünce ve bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade edebilen; üstün öğretmenlik formasyonuyla donanmış; özgüveni yüksek; sosyal ilişkilerde başarılı; öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile gramer bilgilerini geliştirme yeterliliğine sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Türkçe Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Türkçe öğretmeni olarak mesleğinin gereklerini ve toplumun gelişmesindeki yerini kavramış; etik sorumluluk kazanmış; kişisel ve mesleki gelişimi yaşam biçimi haline getirmiş; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; bilgi teknolojileri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pedagojik bilgilerini kullanabilen, öğrencilerle etkili iletişim kurabilen, Atatürk ilkelerine saygılı ve demokratik tutumu benimseyen bireyler yetiştirmektir. Bölümün amacı, dilin işlevi, bileşenleri ile Türkçenin tarih içindeki gelişim evrelerini ve çağdaş Türk lehçelerini tanıyan; dilin insan hayatındaki önemini, bu açıdan Türkçenin anlatım zenginliğini kavramış ve bunu aktarabilen; Türkçenin temel ses, şekil, cümle bilgisi ve metin kurma yollarına hakim; Türk edebiyatının bütün evreleri ve önde gelen isimleri hakkında bilgi sahibi, dört temel dil becerisini etkili bir şekilde kullanabilen, öğrencilerin bu becerilerini geliştirmeye yönelik yöntem ve teknikleri bilen Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Mezunlarımız Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumları ile yabancılara Türkçe öğreten kuruluşlarda Türkçe öğretmeni olarak görev alabilir; devlet arşivlerinde ve başta basın yayın olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. FARUK YILDIRIM  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.