Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
İlahiyat Fakültesi >>İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur.İlahiyat Fakültesi ilk öğrencilerini 1994-95 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Fakültemiz lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Fakültemizde İlahiyat Lisans Programı yanında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü de mevcuttur.Bu bölüm, 4 yıllık Eğitim Fakülteleri eşdeğerliğinde, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği alanında Lisans Diploması verilir. 

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Millî Eğitimin ihtiyaç duyduğu İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerini yetiştirmektir.Bölümümüz; sosyal bilim olarak din öğretimi anlayışı doğrultusunda, mezhepler üstü ve dinler arası açılımlı bir anlayış bağlamında din hakkında doğru bilgileri verecek nitelikte öğretim ve öğrenme becerileri ile donanmış, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmenleri yetiştirmeyi hedef edinmiştir. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bölümümüz, cumhuriyet, demokrasi ve laikliğin kazanımlarının farkında olarak; dini, asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, dini ve kültürel mirası geliştiren ve karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı, yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen, alanında bilimsel bilgi üretme becerisine sahip Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri yetiştirmek için çağdaş bilimsel verileri dikkate alan bir eğitim verilmesini amaç edinmiştir.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Doç. Dr. ASIM YAPICI  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.