Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Felsefe Grubu Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Felsefe Grubu Öğretmenliği Anabilim Dalı yaklaşık 200 lisans öğrencisiyle birlikte her yıl ortalama 40 mezun vermektedir. Bunun yanı sıra ülkemizde merkezi olarak yapılan üniversiteye giriş sınavlarıyla her yıl 40 öğrenci bölüme kayıt yaptırmaktadır. Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı dört alt disiplinin bileşiminden oluşan multidisipliner bir yapıdadır. “Felsefe grubu” adı altında; felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alt disiplinleri yer almaktadır. Beş yıllık Lisans eğitimine dayalı olarak alınan akademik eğitim süresince felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alt disiplinlerinin temel tartışmaları, eğitim sistemimizin gerektirdiği eğitim bilimlerine yönelik bilgi ve beceriler ortaöğretimle entegrasyonları dikkate alınarak “Felsefe Grubu Öğretmeni” unvanıyla mezun veren bir programdır. İlk mezunlarını 1989 yılında veren Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans programında; alan ile ilgili teorik dersler (alan bilgisi), genel kültür dersleri ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik dersler verilerek sosyal bilimlerde ve insan bilimlerinde yeterli donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi amaç edinilmiştir. Bölümüzde iki yarı dönemden oluşan staj uygulaması zorunludur. Eğitim dili Türkçe olup bölümüzde 1 profesör, 3 yardımcı doçent ve 4 öğretim elemanı bulunmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Felsefe Grubu Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “TM-3” puanı almak ve Lise diplomasına sahip olmak yeterlidir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi, lise diploması vb. istenilen bazı belgelerle bu programa kayıt yaptırılabilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Felsefe grubu öğretmenliği programında öğrenciler felsefe, sosyoloji, psikoloji temel alanlarına bağlı teorik dersleri almak zorundadır. Teorik derslerin yanı sıra öğretmenlik mesleğinde gerekli bilgi ve becerilere yönelik dersler almak zorundadırlar. Zorunlu derslerin yanı sıra alan içi seçmeli derslerle kendi ilgi alanlarına yönelik ilgili derslerden kendi istekleri doğrultusunda seçimler yapabilmektedir. Alan içi seçmeli derslerle mesleki gelişimlerine yönelik alınan derslerin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda alandışı seçmeli derslerle bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini geliştirmesine imkan sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz toplam 300 AKTS (eğitim yılı X 60 AKTS) olan eğitim programının yüzde yirmi beşi oranında alan içi ve alan dışı seçmeli dersleri almak zorundadır. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu bölümden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise ve dengi okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, rehberlik sertifikası ile özel okul ve dershanelerde rehber öğretmen olarak görev alabilmektedir. 5 yıllık lisans eğitimini tamamladıktan sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda Felsefe Grubu Öğretmenliği alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde üç yüz (300) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Dr.Öğr. Üyesi Dr. CAHİT ASLAN  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.