Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Fransızca Öğretmenliği

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün üç anabilim dalından biridir. Anabilim Dalımız öğrenci kontenjanı 50´dir. Anabilim Dalımızda bir yıl hazırlık sınıfı ve dört yıllık lisans programı yürütülmektedir. Ayrıca her dönem belirlenen kontenjanlar dahilinde yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Anabilim Dalımız lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında bazı dersler hariç eğitim dili Fransızca´dır.Anabilim Dalımıza kayıt hakkı kazanan öğrenciler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına girmekte, bu sınavda başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt hakkı kazanmaktadırlar. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler ise 1 yıl süreyle amacı öğrencilere temel Fransızca bilgileri öğretmek olan hazırlık sınıfında okuyup sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Başarılı olan öğrenciler 1. sınıfa kayıt yaptırarak 4 yıllık lisans öğrenimlerine başlamaktadırlar. Lisans programımızın birinci yılında hazırlık sınıfının devamı olarak, 4 temel dil becerisini geliştirmeye yönelik Fransız dili grameri, konuşma, okuma ve yazma dersleri mevcuttur. İkinci yıl programı, ileri düzeyde okuma ve yazma becerileri derslerinin yanı sıra Dilbilim, Edebiyat gibi bilim dersleri ve öğretmenlik meslek derslerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıl programları alan bilgisi, yabancı dil öğretmenliği formasyonu ve öğretmenlik uygulamasına yöneliktir.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fransızca Öğretmenliği lisans diploması verilir. 

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarına Fransızca öğretmeni yetiştirmek. 

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : Bu programdan mezun olan öğrenciler Fransızca eğitim veren okul,kurslarda ve özel sektörde çalışabimektedir. 

Üst Dereceye Geçiş : Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. 

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Öğr.Gör. Dr. MUSTAFA MAVAŞOĞLU  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.