Ana Sayfa     Üniversite Hakkında Bilgi     Derece Programları     Öğrenciler İçin Genel Bilgi     English  
Eğitim Fakültesi >>Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 DERECE PROGRAMLARI


 Ön Lisans Derecesi


 Lisans Derecesi


 Yüksek Lisans Derecesi

  Program Bilgileri
Program Hakkında Bilgi : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) lisans eğitim öğretim programı; bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, bireysel ve grupla danışma teknikleri, psikolojik ölçme araçları, psikopatoloji, araştırma yöntemleri ve davranış bilimleri alanlarında kuramsal ve uygulamalı derslerden ve her biri haftada bir yarım gün olmak üzere iki dönem boyunca devam eden okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulama deneyiminden oluşmaktadır.  

Kazanılan Derece : Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans diploması derecesi verilir.  

Kazanılan Derecenin Düzeyi : Bu program, lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. 

Kayıt Kabul Koşulları : Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Önceki Programın Tanınması : Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kazanılan Derecenin Koşulları ve Kuralları : Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Programın Özellikleri-Tanımı : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programının amacı; öğrencilere alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Bu programda öğrenciler genel olarak bireyler arası ilişkiler, yardım becerileri, psikolojik ölçme araçları, araştırma teknikleri ve davranış bilimleri konularında bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. RPD lisans programı; eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, endüstri ve adalet kurumları gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu uzmanlık yeterliklerini kazanmış bireyler yetiştirmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı; bilimsel yeterlilikleri kazandırmanın yanında, çevresine karşı duyarlı, çözüm üretebilecek ve hizmet verebilecek "psikolojik danışmanlar" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, danışman adaylarının kendisini sürekli geliştiren, evrensel ilkelere ve meslek etiğine bağlı, örnek olma sorumluluğunu taşıyacak bireyler olmalarını sağlayacak şekilde planlanmıştır. RPD Anabilim Dalı eğitim ve hizmet amaçlı kullanılmak üzere ter türlü donanımı olan bir PDR birimine sahiptir. Bu birimde öğrenciler, rehberlik, bireysel ve grupla psikolojik danışma uygulamalarını yürütmekte ve bazı derslerini birim içerisinde görsel ve uygulamalı bir biçimde gerçekleştirmektedirler. Lisans programı özellikle okullarda yapılabilecek tüm RPD uygulamalarına mümkün olduğunca yer vererek danışman adaylarını mezun olduktan sonra okul ortamında çalışmaya hazır hale getirmektedir. Programdaki bazı dersler ve uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin alanla ilgili bilgi ve beceri gelişimleri yanında kişisel gelişimleri de desteklenmektedir. Ayrıca, öğrenciler PDR biriminden kendi bireysel sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet alabilmektedirler.  

Temel Öğrenme Kazanımları : Temel Öğrenme Kazanımları listesi için lütfen tıklayınız.

Mezunların Mesleki Profilleri : RPD lisans programı mezunları, eğitim kurumları (ilkokul, ortaokul, orta öğretim, yüksek öğretime), sağlık kurumları, sosyal hizmet kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon kurumları, adalet bakanlığına bağlı kurumlar, endüstri kurum ve kuruluşları, özel danışma merkezleri ve dershaneler gibi kurumlarda istihdam edilmektedirler.  

Üst Dereceye Geçiş : Bu programdan lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü eğitim yapabilirler.  

Ders Programı (AKTS Kredileri ile Birlikte) : Programdaki derslerin dağılımı için lütfen tıklayınız.

Ölçme ve Değerlendirme : Bu programda sınavlar ve değerlendirmeler "Çukurova Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" esas alınarak yapılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mezuniyet Koşulları : Kayıtlı olduğu bölüm veya programın öğretim planındaki bütün ders, uygulama ve çalışmalardan başarılı olmaları ve lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS tamamlayarak en az 2.00 GNO’ya sahip olmaları gerekir. 

Eğitim Şekli : Bu program Tam Zamanlı bir programdır.  

Program Sorumlusu : Prof. Dr. SONGÜL SONAY GÜÇRAY  

Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matris : Ders-Program Öğrenme Kazanımları Matrisi için lütfen tıklayınız.